strategijanaujas

Archyvas

2017 m. spalio 19 d. (ketvirtadienį) 11.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ.

  1. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 paskelbimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 patvirtinimo;
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 patvirtinimo;
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 patvirtinimo.

Valdybos posėdžio protokolas ir dalyvių sąrašas 2017-10-19

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas