strategijanaujas

Archyvas

2018 m. sausio 16 d. (antradienį) 12.00 val. kviečiamas valdybos posėdis, kuris vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė.

Darbotvarkė:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.2 patvirtinimo.
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1 patvirtinimo.
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo.
  5. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimo.
  6. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo.
  7. Dėl VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio pagal darbo sutartis.
  8. Dėl nario išstojimo iš Kelmės krašto partnerystės VVG narių.
  9. Kiti klausimai, informacija (apie antrojo kvietimo metu gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas ir jų vertinimo eigą).

Valdybos posėdžio protokolas 2018-01-16

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas