Archyvas

2020 m. vasario 25 d. (antradienį) 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1 patvirtinimo.
 2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo.
 3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 patvirtinimo.
 4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimo.
 5. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.
 6. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
 7. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
 8. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
 9. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo.
 10. Dėl VVG administracijos darbuotojų komandiruotės į Kroatiją (dalyvavimas tarptautiniame seminare Kroatijoje „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“).
 11. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų narių pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo.
 12. Dėl visuotinio ataskaitinio Kelmės krašto partnerystės VVG narių susirinkimo organizavimo.
 13. Kiti einamieji klausimai (dėl tarptautinio projekto rengimo).

PROTOKOLAS Nr. 1 2020-02-25

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas