Archyvas

2016 m. spalio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Mikolaičiūnų kaime, surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė. Susitikime taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“,  Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Skuodo vietos veiklos grupės.

Susitikimą pradėjusi Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė džiaugėsi gražaus bendradarbiavimo tradicijų tęsimu ir susitikimo dalyvius pakvietė pasidalinti mintimis, kaip šiuo metu kiekvienai vietos veiklos grupei sekasi, pasiūlė išsakyti savo nuomones dėl VPS įgyvendinimo ir VVG tinklo veiklos.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai pristatė esamą situaciją vietos veiklos grupėse, dalinosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti VPS veiksmų planus, diskutavo ar pavyks šiais metais su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos suderinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus ir paskelbti pirmus kvietimus teikti vietos projektus, kalbėjo apie VVG tinklo veiklą.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių reikalavimus. Dalyvių nuomone, kai kuriems taisyklių punktams reikia papildomo paaiškinimo, kai kuriuos punktus įvairios institucijos traktuoja skirtingai, todėl VVG sudėtinga konsultuoti būsimus vietos projektų pareiškėjus. Diskusijose buvo apsvarstyta ir susitarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl PVM pripažinimo tinkama finansuoti išlaida, jeigu socialinio verslo projektus įgyvendins NVO. Buvo pateiktas pasiūlymas į taisykles įrašyti papildymą dėl projekto pareiškėjo tinkamo nuosavo indėlio, įnašo natūra – nekilnojamuoju turtu, jeigu  turtas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, nes dabar tokia galimybė suteikta tik projekto partneriui, pateiktas pasiūlymas, kad su VPS administravimu susijusiuose mokymuose galėtų dalyvauti daugiau nei du VVG darbuotojai.

Susitikimo metu buvo daug diskutuojama dėl VVG viešųjų ir privačių interesų derinimo, nes po prieš tai vykusio seminaro, VVG darbuotojams ir VVG atstovams kilo gausybė klausimų, į kuriuos pačios VVG kol kas negali atsakyti, todėl reikalingi Žemės ūkio ministerijos paaiškinimai kuo vadovautis ar kaip VVG vienoje ar kitoje situacijoje turėtų elgtis.

VVG pasidalino žiniomis ir nuomone dėl socialinio verslo projektų įgyvendinimo, dėl galimų projektų pareiškėjų pagal VPS priemonę, skirtą mokymams ir įgūdžiams įgyti, kalbėjosi apie problemas ir ieškojo jų sprendimo būdų.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas