Archyvas

Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą „Kaimo tradicijų puoselėjimas Šaukėnų seniūnijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-4-1-2018

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“, pirmininkė Jūratė Gotautienė.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: 2019 m. sausio 11 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. sausio 11 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2019 m. gruodžio 30 d., išmokėta paramos suma 14 915,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – puoselėti vietos tradicijas, bei gyventojų bendruomeniškumą organizuojant laisvalaikio bei kultūros veiklas kartu su partneriais.
Projekto rezultatai – Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ projektą įgyvendino kartu su partneriais: Šaukėnų kultūros ir amatų centras, Asociacija „Lykšilio kaimo bendruomenė“, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, Laikšių kaimo bendruomenė ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitijos viešoji biblioteka (Šaukėnų biblioteka). Projektu vykdymo metu įgyvendintos visos suplanuotos veiklos:
Projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo jau trečius metus organizuojamo ir jau tradicinio tapusio festivalio-konkurso „Šokio fiesta – 2019“, kuris vyko 2019 m. kovo 23 d. Tai renginys, pristatantis šokį, kaip vieną iš būdų puoselėti sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį. Šis tradicinis  renginys  sudarė sąlygas veikiančioms šokių grupėms tobulėti ir pasirodyti viešumoje, skatina šokėjus ir vadovus  bendradarbiauti ir bendrauti, ieškoti naujų išraiškos formų, o vietos gyventojams – žiūrovams užtikrina galimybę aktyviai ir kultūringai leisti laisvalaikį šiame renginyje.
Nuo 2010 metų Šaukėnuose organizuojamas nekomercinio kino festivalis, kuris jau tapo Respublikiniu, ir kur savo kūrybą  pristato jau pripažinti ir tik pradedantys mėgėjiško kino meno kūrėjai. Šis festivalis skirtas Šaukėnų miestelio jubiliejiniams metams, pratęsė gražią nekomercinio kino festivalių-konkursų Šaukėnuose tradiciją. Renginys vyko 2019 m. balandžio 19-20 d. Šaukėnų kultūros ir  amatų centre, savo kūrybą  pristatyti  buvo pakviesti kūrėjai iš Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Kuršėnų, Kelmės, Vilniaus ir kt. miestelių, bei kraštiečiai dabar gyvenantys užsienyje. Vietos gyventojams buvo užtikrinta galimybė dalyvauti šio festivalio peržiūrose, susipažinti su pristatomais kūriniais, bei aktyviai ir kultūringai praleisti laisvalaikį, renginio metu organizuoti vieši vertinimo komisijos posėdžiai, diskusijos, bendravimas  su kino filmų autoriais.
Šaukėnų miestelio bendruomenė turi puikiai įrengtą tradicinių amatų centrą Juodlėje. Labai svarbu pažinti ne tik savo krašto, bet ir aplinkinių papročius ir kultūrą, tradiciniai amatai – viena iš puikių priemonių tai padaryti. Siekiant padidinti vietos žmonių įtraukimą į bendruomenės veiklą, populiarinant tradicinius amatus ir ugdant vietos gyventojų gebėjimus buvo organizuojamas 2 dienų tradicinių amatų pleneras Juodlėje, kurio metu dalyviai dirbo tradicinių amatų užsiėmimuose: riešinių mezgimo, audimo, juostų audimo ir pynimo, medžio drožybos, karpinių iš popieriaus. Plenero metu vietos gyventojai ne tik buvo supažindinti su šiais amatais, bet taip pat išmoko megzti riešines, austi ir pinti juostas, drožinėti iš medžio, karpyti karpinius. Šiame plenere amatus pristatė Šaukėnų seniūnijos bendruomenės: Laikšių, Lykšilio, Vidsodžio, Kalniškių bei  kitų rajonų amatininkai, kurie atstovavo savo rajono amatų centrus, bei šių centrų vadovai, kurie pristatė savo vykdomą veiklą.
Kadangi projektas įgyvendinamas partnerystės pagrindu buvo švenčiamos ir partnerių tradicinės šventės. Lykšilio kaime 2019 m. birželio 28 d. suorganizuota tradicinė vasaros sporto šventė, kurios metu vyko įvairios sportinės varžybos, estafetės vaikams, apdovanoti varžybų dalyviai bei aktyviausi bendruomenės nariai. Laikšėse 2019 m. liepos 6 d. suorganizuota tradicinė Žvejo šventė, kuri suvienija Laikšių seniūnaitijos kaimų gyventojus bendruomeniškumui, aktyviam bendravimui ir poilsiui.
2019 m. Šaukėnų miesteliui sukako 520 metų, kai pirmą kartą Šaukėnai buvo minimi istoriniuose šaltiniuose, todėl vietos bendruomenė kartu su partneriais nusprendė paminėti šią ypatingą progą rugpjūčio 10 d. kartu su seniūnija, kultūros ir amatų centru, vietos biblioteka, bei gimnazija suorganizuodami šventę „Šaukėnai – 520″. Šventė suburė ne tik šaukėniškius, bet ir aplinkinių  kaimų ir miestelių gyventojus ir visus kraštiečius išsibarsčiusius po Lietuvą ir pasaulį. Šventė truko visą dieną. Jos metu vyko sportinės varžybos, tradicinis kapelų festivalis, kuriame dalyvavo kapelos iš Kelmės ir kitų  rajonų, veikė Šaukėnų seniūnijos bendruomenių kiemeliai, kuriuose bendruomenės pristatė savo veiklas, edukacijas, vaikai  mokėsi žaisti senovinius žaidimus, kultūros ir amatų centre veikė kraštiečių darbų parodos. Šventėje dalyvavo Austrijos Waitensfeldo seniūnijos delegacija, svečiai iš aplinkinių seniūnijų.
Lapkričio mėnesį bendruomenė pradėjo pasiruošimą ateinančiam advento laikotarpiui. Bendruomenės nariai ir partnerių atstovai, skatinant jų saviugdą, buvo pakviesti į edukacinių užsiėmimų ciklą šiomis temomis: „Gaminame, liejame žvakes“, „Adventinis vainikas“, „Adventinės ir Kalėdinės giesmės, žaidimai“. Užsiėmimai vyko savaitgaliais nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 15 d., vienam užsiėmimui buvo skirti du savaitgaliai.
Visos įgyvendintos projekto veiklos yra tęstinės, vienokia ar kitokia forma jos vykdomos kasmet, kad ir su minimaliu biudžetu. Įgyvendinus šį projektą veiklų kokybė ženkliai pagerėjo, buvo užtikrintas tradicijų tęstinumas, aktyvus ir kultūringas vietos gyventojų laisvalaikis. Bendruomenė yra atsakinga už kaimo žmonių kultūrinį gyvenimą, todėl šis projektas tapo tik atspirties tašku tęsti tokias kokybiškas tradicines veiklas, ieškant vis naujų finansavimo galimybių, taip pat prisidėti puoselėjant kaimo tradicijas, mėgėjų meną, įvairias kultūrines ir sportines laisvalaikio iniciatyvas. Projektu kuriama pridėtinė vertė kaimui ir jo žmonėms.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – projekto vykdytojas projektą viešino savomis lėšomis.

SokiuFiesta

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas