Archyvas

Kelmės Krašto partnerystės VVG ir Tauragės rajono VVG vykdydama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendina bendrą teritorinį projektą „Bendraminčiai: amatų plėtotė“. 

Šis projektas yra skirtas kaimo gyventojų verslumui bei amatų plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. Projekto įgyvendinimo metu, liepos mėnesį, kalviai iš Tauragės darbavosi Užvenčio kalvių plenere. Spalio mėnesį Kelmės krašto partnerystės Vietos veiklos grupė ir bendruomenių bei verslo atstovai išsiruošė į Norkaičių kaime įsikūrusį tradicinių amatų ir etnokultūros centrą.

Dar prieš renginį aplankėme Taurų nuotykių kalną bei jame įkurtą gynybinį įtvirtinimą, nusileidome į piliakalnio požemius. Tauragės rajono Norkaičių kaime įsikūrusiame tradicinių amatų ir etnokultūros centre vyko folkloro ir amatų diena, kurios metu buvo siekiama su partneriais pasidalinti gerąja patirtimi, plėsti rajono tradicijas, aktyvinti bendradarbiavimą tarp amatininkų, folkloro kolektyvų. Renginio metu buvo prisimintos senosios tradicijos, menamos mįslės, mokytasi amatų. Renginio metu buvo mušamas sviestas, mokoma dainuoti Tauragės krašto dainas bei šokti Tauragės krašto senovinius šokius. Renginio dalyviai, pasidaliję į tris komandas, varžėsi, kuri iš pateiktų medžiagų sukurs daugiau ir įdomesnių suvenyrų ir kokie iš pateiktų medžiagų gali būti amatai.

Renginyje buvo galima ne tik pasigrožėti, bet ir įsigyti nuostabių žvakių, Kelmiškių pagamintų papuošalų, mezginių bei nėrinių, susipažinti su Budraičių mikro įmonės gaminama produkcija ir dar daug visko. Vietos šeimininkės kvietė ragauti kulinarinio paveldo produktų, amatų centre keptos duonos, per renginius sumušto šveisto, giros bei kitų gardumynų. Visos tos gėrybės suplaukė ne tik iš Tauragės, bet ir iš Kelmės. Renginyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė bei paveldo ir mokymų skyriaus vedėja Regina Voverytė – Šimkienė. Sekantis projekto žingsnis – sukurtas virtualus gidas, kuriame bus talpinama informacija apie Tauragės ir Kelmės rajonuose veikiančius amatininkus, rajono tradicijas.

Projektu tikimasi, kad propaguojant amatininkų ir verslininkų gerąją patirtį, įgyvendinant amatų ir verslo rinkodaros priemones bei skatinant kaimo amatininkus bendradarbiauti su kitų rajonų amatininkais bus sustiprinta vietos gyventojų motyvacija imtis naujų ekonominių veiklų ir įsisavinti naujus pajamų šaltinius.  Informacijos apie amatininkus sklaida taps ne tik sektinu pavyzdžiu daugeliui rajono gyventojų, bet pagyvins vietos rinką ir skatins naujų pajamų šaltinių atsiradimą, darbo vietų kūrimą.

Kelmės krašto partnerystės VVG informacija

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas