strategijanaujas

Archyvas

2010 m. liepos 12 d. 10 val. Lietuvos žemės ūkio universiteto III rūmuose susirinko Lietuvos vietos veiklos grupių finansininkai į apskrito stalo renginį „Vietos veiklos grupių apskaitos aktualijos ir jų atspindėjimas kompiuterizuotoje apskaitos programoje“.
Prie apskrito stalo Vietos veiklos grupių (toliau – VVG) finansininkus sukvietė Vietos veiklos grupių tinklas (toliau – VVG tinklas), kuris vykdo projektą „Apskaitos ir finansų valdymo informacinės sistemos sukūrimas Lietuvos vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms KPP 2007-2013 metų LEADER priemonę“. Šiuo projektu siekiama Lietuvos VVG finansininkams suteikti metodinę bei techninę pagalbą vietos plėtros strategijų administravimui. Metodinė pagalba bus teikiama organizuojant finansininkų  apskrito stalo susitikimus su ŽŪM, NMA atstovais ir ekspertais. Projekto rezultatas – techninė pagalba – vietos veiklos grupių aprūpinimas vieninga apskaitos ir finansų valdymo programa, pritaikyta specifiniams VVG apskaitos poreikiams. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos valstybės biudžeto.
Pirmajame apskrito stalo renginyje Lietuvos žemės ūkio universiteto docentė A. Slavickienė pristatė VVG apskaitos aktualijas, o UAB „Alfitas“ direktorius G. Jonauskas pristatė Apskaitos programą, kurią planuojama pritaikyti VVG specifiniams apskaitos poreikiams. Renginyje dalyvavo 31 dalyvis iš 27 Lietuvos vietos veiklos grupių.
Doc. A. Slavickienei pristatant VVG apskaitos aktualijas, buvo pristatyti VVG finansininkų apklausos rezultatai ir nustatytos tolesnio bendradarbiavimo kryptys. Buvo iškelto šios pagrindinės VVG finansininkų problemos: specializuotų mokymų poreikis, bendrosios apskaitos politikos nebuvimas, vieningos apskaitos ir  finansų valdymo programos nebuvimas, patirties sklaidos stoka tarp VVG finansininkų ir bendradarbiavimo trūkumas bei kt.
UAB „Alfitas“ direktorius G. Jonauskas išsamiai pristatė Apskaitos programą su pavyzdžiais, pasiūlė sudaryti Programos bandymo grupę, kuri išbandytų programą ir siūlytų pastabas bei pakeitimus. Atsižvelgiant į šios grupės reikalavimus, Programa bus pritaikyta VVG specifiniams finansininkų poreikiams. Šios programos dėka VVG finansininkai gebės tarpusavyje susikalbėti ir dalintis patirtimi, bendrai spręsti kilusias problemas ir tokiu būdu bus skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas.
Pasisakius pranešėjams, VVG finansininkai aktyviai diskutavo apie VVG apskaitos specifiką, strategijų įgyvendinimo problemas bei kitomis aktualiomis temomis.
Antrojo apskritojo stalo renginio metu VVG finansininkai patys galės išbandyti jų poreikiams pritaikytą Apskaitos programą ir išmokti su ja dirbti.

Straipsnis Microsoft Word formatu

VVG tinklo raštas, skirtas Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centrui (Microsoft Word formatas)

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas