Archyvas

Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla įgyvendino vietos projektą „Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių miestelyje“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1

Vietos projekto vykdytojas Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla, direktorius Albertas Pumputis.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-372.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. sausio 8 d. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. gruodžio 5 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė įgyvendinimo ataskaita pateikta 2020 m. vasario 28 d., išmokėta paramos suma 25 833,50 Eur su PVM.
Projekto tikslas – įrengiant lauko žaidimų ir treniruoklių aikštelę sukurti rekreacinę zoną, skirtą visiems Liolių miestelio gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir jauniems žmonėms.
Projekto rezultatai – Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Liolių miestelio bendruomene ir Liolių socialinės globos namais. Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti projekte numatytai vykdyti veiklai skirtos teritorijos tvarkymo darbai bei įsigyta žaidimų ir treniruoklių aikštelės įranga.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

           

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas