Archyvas

2018 m. lapkričio 15 d. NMA sprendimu Nr. BR1-350 skirta parama UAB „Goldminkas“ vietos projektui „UAB „Goldminkas“ pašarų gamybos ir rinkodaros veiklos plėtra stiprinant materialinę bazę“ Nr. KELM-LEADER-3A-D-3-1-2018, paramos suma 32 686,00 Eur. 

2018 m. lapkričio 15 d. NMA sprendimu Nr. BR1-350 skirta parama UAB „Paulis“ vietos projektui „UAB „Paulis“ mėsos gaminių gamybos ir rinkodaros veiklos plėtra stiprinant materialinę bazę“ Nr. KELM-LEADER-3A-D-3-5-2018, paramos suma 34 141,00 Eur. 

2018 m. spalio 24 d. NMA sprendimu Nr. BR1-325 skirta parama UAB „Modis LT“ vietos projektui „Smulkus kaimo verslas“ Nr. KELM-LEADER-6A-D-3-3-2018, paramos suma 34 141,00 Eur.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-2 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ NR.2

INFORMACIJA APIE VP PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas