Archyvas

MB „Inminda“ įgyvendino vietos projektą „MB „INMINDA“ verslo plėtra“ Nr. KELM-LEADER-6A-D-7-5-2019

 Vietos projekto vykdytojas MB „Inminda“, vadovas Mindaugas Kaminskas.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. spalio 7 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-340.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. spalio 22 d. Nr. KELM-LEADER-6A-D-7-5-2019.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. spalio 7 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2020 m. vasario 28 d., išmokėta paramos suma 27 603,72 Eur be PVM.
Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės paslaugas, taip didinant rinkos dalį ir sudarant prielaidas pelno didėjimui.
Projekto rezultatai – projektą įgyvendino metu įsigyta N kategorijos N1 klasės motorinę transporto priemonė. Projektas įgyvendintas ir technika bus laikoma įmonės nuomojamose patalpose Amatininkų g. 1, Maneikių k., Liolių sen., Kelmės r. sav. Įgyvendinant projektą buvo sukurta 1 darbo vieta vairuotojui/langų montuotojui. 
MB „Inminda“ projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, technika pažymėta lipdukais.  

     

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas