Archyvas

2020 m. liepos 9 d. 13.00 val. Kaimo turizmo sodyboje “Gaja”, adresu Pabariukų k. 10, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav., šaukiamas visuotinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12.30 val. iki 12.55 val.
 
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimo.
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.
3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo. 
4. Kiti klausimai.
 

Nuo balandžio 30 d. atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktus vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo preliminarius rezultatus (fizinį ir finansinį rezultatyvumą) Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei suteikta galimybė naudoti paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų lėšų. http://old.zum.lt/index.php?-1555613661

Po birželio 10 d. vykusio Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdžio, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtas papildomas 58 064 Eur finansavimas iš vertinimo rezervo. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. http://old.zum.lt/index.php?-1784765844

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų… Skaityti toliau

2020 m. gegužės 27 d. (trečiadienį) 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo… Skaityti toliau

2020 m. gegužės 27 d. (trečiadienį) 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė, organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-10

Posėdyje kviečiami dalyvauti PAKo nariai – Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės… Skaityti toliau

Kooperatyvas „Kelmės agroservisas“ vietos projektas „Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“ Nr.  KELM-LEADER-6B-DS-8-1-2020

Asociacija „Rojus vaikams“ vietos projektas „Paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio organizavimu, kūrimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-2-2020

Klubas „Čiurlys“ vietos projektas „Klubo „Čiurlys“ organizuojamo turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugos“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-3-2020

2020 m. rugsėjo 14 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-403 skirta parama Pakražančio kultūros centro vietos projektui „Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“ Nr. KELM-LEADER-6B-JV-9-3-2020, paramos suma 12 538,00 Eur. 

2020 m. rugpjūčio 3 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-349 skirta parama Asociacijos „Butkiškės bendruomenė“ vietos projektui „Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui kūrimas Butkiškėje“ Nr. KELM-LEADER-6B-IJ-9-1-2020, paramos suma 18 405,00 Eur.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-10 nutariamoji dalis

Vietos projektų paraišku vertinimo rezultatu suvestinė Nr. 10

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas