strategijanaujas

Archyvas

Vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenės kviečiamos dalyvauti Lietuvos kaimo bendruomeninių projektų konkurse „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai ir sėkmingos projektų idėjos 2011″ . Konkurse prašoma pristatyti  sėkmingai 2010/11m. įvykdytus ar vykdomus,  pridėtinę vertę sukūrusius projektus.  Projektai bus vertinami pagal Jūsų pateiktą užpildytą… Skaityti toliau

Visoms susirinkusioms vietos veiklos grupėms buvo svarbus klausimas ir įdomi kitų patirtis, kaip fiksuojami ir derinami vietos projektų vykdytojų pateikiamų statinio projekto darbų, darbų kiekių, darbų vertės keitimai, buvo aiškinamasi, kuriuo projekto įgyvendinimo laikotarpiu atliekami vietos projekto vykdymo sutarties pakeitimai. Buvo diskutuojama apie vietos projektų įgyvendinimo užbaigimą, apie savanoriškų… Skaityti toliau

2011 m. birželio 21-23 dienomis Druskininkuose vyko tarptautinė konferencija.
Dalyvavo apie 140 dalyvių iš įvairių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Belgijos (Briuselio) ENRD ir ELARD atstovybių, bei EC (Europos komisijos) atstovai.
Po įvairių šalių pristatymų, pasisakymų, vyko labai intensyvus darbas darbinėse grupėse temomis Tarptautinių projektų vystymas, Kaimo… Skaityti toliau

ATMINTINĖ
vietos projektų vykdytojams, numatantiems organizuoti viešuosius pirkimus,
atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą

Atmintinė parengta vykdant mūsų VVG Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją 61 straipsnio rekomendaciją, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, dokumentus iš anksto… Skaityti toliau

2011 m. balandžio 19 d. buvo pasirašyta mokymo paslaugų pirkimo sutartis su VšĮ Europos Regioninės Politikos Institutu dėl Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir vietos projektų vykdytojų mokymo. Pagal šia sutartį numatyta per metus organizuoti 38 mokomuosius renginius. Šiuo metu tikslus mokymų planas dar nėra parengtas. Apie būsimus mokomuosius renginius… Skaityti toliau

Kelmės VVG 28 žmonių delegacija, lydima pirmininko Zenono Mačerniaus ir projekto vadovės Dalios Skardžiuvienės išvyko į Rokiškį ir Biržus. Kelionės tema – tų kraštų kulinarinis paveldas, todėl programoje buvo numatyti du kulinariniai keliai – Rokiškyje „Sūrio“, Biržuose „Alaus“.

Kelmiškius priėmė Rokiškio rajono VVG. Pasikeista požiūriais apie VVG veiklos… Skaityti toliau

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas