Archyvas

2011 m. birželio 21-23 dienomis Druskininkuose vyko tarptautinė konferencija.
Dalyvavo apie 140 dalyvių iš įvairių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Belgijos (Briuselio) ENRD ir ELARD atstovybių, bei EC (Europos komisijos) atstovai.
Po įvairių šalių pristatymų, pasisakymų, vyko labai intensyvus darbas darbinėse grupėse temomis Tarptautinių projektų vystymas, Kaimo… Skaityti toliau

ATMINTINĖ
vietos projektų vykdytojams, numatantiems organizuoti viešuosius pirkimus,
atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą

Atmintinė parengta vykdant mūsų VVG Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją 61 straipsnio rekomendaciją, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, dokumentus iš anksto… Skaityti toliau

2011 m. balandžio 19 d. buvo pasirašyta mokymo paslaugų pirkimo sutartis su VšĮ Europos Regioninės Politikos Institutu dėl Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir vietos projektų vykdytojų mokymo. Pagal šia sutartį numatyta per metus organizuoti 38 mokomuosius renginius. Šiuo metu tikslus mokymų planas dar nėra parengtas. Apie būsimus mokomuosius renginius… Skaityti toliau

Kelmės VVG 28 žmonių delegacija, lydima pirmininko Zenono Mačerniaus ir projekto vadovės Dalios Skardžiuvienės išvyko į Rokiškį ir Biržus. Kelionės tema – tų kraštų kulinarinis paveldas, todėl programoje buvo numatyti du kulinariniai keliai – Rokiškyje „Sūrio“, Biržuose „Alaus“.

Kelmiškius priėmė Rokiškio rajono VVG. Pasikeista požiūriais apie VVG veiklos… Skaityti toliau

Balandžio 8-10 dienomis Kelmėje viešėjo švedų grupė, kurie atvyko Kelmės savivaldybės kvietimu.
Skanės ir Kelmės savivaldybės yra partneriai jau 20 metų. Šįsyk svečiai atvyko aptarti galimą tarptautinį projektą su  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe (Kelmės VVG).

Susitikimas su Kelmės VVG atstovais ir nariais vyko penktadienį Sarbievijaus kultūros centre… Skaityti toliau

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį bus skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų (VVG paramos lėšų krepšelis). VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinį ar tarptautinį projektą arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotame teritoriniame ir (arba) tarptautiniame projekte kaip partnerė. Šių projektų ikiprojektiniai veiklai organizuoti yra skirta iki 10 000 Lt.

Bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro, galite rasiti mūsų svetainės skyriuje „Teisės aktai“.


Sąrašus rasite mūsų svetainės skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą .

Skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą taip pat rasite:

  • informaciją apie TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie NAUDOS IR KOKYBĖS vertinimo etapą praėjusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškas,
  • informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas