Archyvas

Sporto klubas „Antivis“ įgyvendino vietos projektą „Socialinės atskirties mažinimas teikiant pavėžėjimo paslaugas Kelmės krašto partnerystės VVG grupės teritorijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-DS-6-1-2019

 Vietos projekto vykdytojas Sporto klubas „Antivis“, vadovas Vygandas Každailis
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-1.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. spalio 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-344.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. lapkričio 8 d. Nr. KELM-LEADER-6B-DS-6-1-2019.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. spalio 21 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2020 m. rugpjūčio 31 d., išmokėta paramos suma 57 130,90 Eur be PVM.
Projekto tikslas – socialinės atskirties mažinimas Kelmės rajone teikiant pavėžėjimo paslaugas socialinės rizikos asmenims.
Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta transporto priemonė, turinti 8 keleivių vietas, sukurta darbo vieta vairuotojui/asistentui bei pradėtos teikti pavėžėjimo paslaugos socialiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – bedarbiams, pensininkams, neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims ir kt., neturintiems galimybių naudotis asmeniniu arba viešuoju transportu. Paslaugos teikiamos neįgaliuosius bei vyresnio amžiaus žmones vežant į stacionarias globos, slaugos, gydymo, reabilitacijos bei kt. įstaigas, dienos centrus, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, teikiant asmeninio asistento paslaugas, priklausomybės ligomis segantys asmenys bus vežami į įvairius renginius, mokymus, vykdomus užsiėmimus, dienos centrus bei kt.
Sporto klubas „Antivis“ projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, technika pažymėta lipdukais.  

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas