Archyvas

2017 m. rugsėjo 14 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Konferenciją organizavo Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, Vietos veiklos grupių tinklas, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Konferencijoje, kurios tikslas – paskatinti VVG bendradarbiavimą ir įkvėpti jas naujiems tarptautiniams projektams, dalyvavo trylikos šalių atstovai. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Įvairių šalių VVG atstovai turėjo puikią progą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, susipažinti su kitų šalių reikalavimais keliamais VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir tiesiai iš pirmų lūpų išgirsti informaciją, kaip kitų šalių VVG sekasi įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, galėjo užmegzti naujų kontaktų.

Pirmoje plenarinės sesijos dalyje pranešimus skaitė Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro atstovas Peter Toth, Europos Komisijos regioninės ir miestų politikos direktorato atstovas Odd Godal, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos sąjungos reikalais Modesta Kairytė.  Antroje sesijos dalyje Estijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos atstovai pristatė kiekvienoje šalyje tarptautinio bendradarbiavimo projektams keliamus reikalavimus, tinkamumo sąlygas. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė, kad Lietuvos VVG bendradarbiavimas remiamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG   bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Pranešėja kalbėjo apie atrankos kriterijus, kurie taikomi Lietuvos VVG bendradarbiavimo projektams, aiškino, kad atrankos balai VVG skiriami atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių partnerių skaičių ir jų įvairovę, į projektų tikslų siekius, projektų tikslines grupes.

Trečioje konferencijos dalyje buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvaujančios VVG dalinosi patirtimi, diskutavo.

Plačiau apie konferencija: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/leader-irode-tinklaveika-veikia

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas