Archyvas

Kodas 162942565

P. Višinskio g.1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., 86355 Kelmės r.

tel. 8 656 68598

el.p.: linarikiene@gmail.com

Pirmininkė Lina Riškienė

Įgyvendinti vietos projektai:

„Administracinio pastato atnaujinimas ir pritaikymas Užvenčio seniūnijos bendruomenės veiklai“ Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-023

Projekto tikslas – administracinio pastato, perduoto bendruomenei panaudos teise, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, sudarant sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai bei gerinant bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimas padėjo išspręsti bendruomenės narių problemas – sudarytos geresnės sąlygos bendruomenės nariams tarpusavyje bendrauti, jie gali dalyvauti renginiuose, mokymuose –  sumažinta socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojų.Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytas bendruomenės pastatas – pakeistos stogo gegnes ir danga, sutvarkyti lietvamzdžiai bei įsigyti elektriniai radiatoriai, kad būtų galima pasišildyti patalpas renginių metu. Pakeitus ir sutvarkius stogą,  užtikrinamas geresnis šilumos išlaikymas pastate, kartu sumažėjo ir išlaidos patalpų šildymui.

Bendra projekto vertė – 48 881,20 Eur, paramos suma – 43 992,99 Eur.

„Užvenčio seniūnijos bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-016

Projekto tikslas – stiprinant Užvenčio seniūnijos bendruomenės materialinę bazę ugdyti tiek jaunimo, tiek pagyvenusių žmonių poreikį domėtis bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti virtuvės baldai, įranga, stalai ir kėdės bendruomenės renginių organizavimui, biuro baldai bendruomenės projektinei veiklai, kompiuterinė įranga filmavimo kamera, muzikinis grotuvas, bendruomenės veiklai aktyvinti, nupirktas užuolaidinis audinys langams ir scenai, įsigyta žoliapjovę ir gyvatvorės žirkles aplinkai prižiūrėti nupirkta medžiaga ir pasiūti kostiumėliai merginų šokių kolektyvui.

Bendra projekto vertė – 12 590,04 Eur, paramos suma – 10 072,03 Eur.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas