Archyvas

Sausio 18 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė dalyvavo VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotame informaciniame seminare „Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti“ Šiauliuose.

Seminaro metu Šiaulių universiteto viešojo administravimo katedros lektorė Vilma Tubutienė pristatė Erasmus+ projekto Europos regiono verslumo tinklo (EFEB) informaciją. VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su Graikijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Ukrainos ir Gruzijos nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į tinklą siekdami sukurti nuotolinio mokymosi platformą ir parengti nuotolius kvalifikacijos tobulinimo kursus moterų verslumo gebėjimų plėtojimui. Patyrę ir kvalifikuoti Europos ekspertai parengė 17 nuotolinių seminarų trejomis temomis. Prisijungus prie virtualios mokymosi platformos galima bus peržiūrėti parengtus 17 video seminarų, susipažinti su metodine medžiaga, virtualiai konsultuotis su lektoriais.

Seminare supažindinta su socialinio verslo pagrindais, socialinio verslo ekosistema ir žemėlapiu Europoje, kalbėta apie socialinio verslo plėtros Lietuvoje kryptis, iššūkius. Lietuvoje menkai pasitikima privačia iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos pavyzdžių ir užsienio šalių patirties sklaidos. Ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirties mažinimo, tikslinių grupių reintegravimosi į darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse, tačiau nėra statistinių duomenų, kiek tokių verslų ar iniciatyvų jau veikia. Lietuvoje neišnaudojamas nevyriausybinių organizacijų potencialas skatinant socialinį verslą. Šio projekto koordinatorė V. Tubutienė pateikė socialinio verslo pavyzdžių tiek šalies, tiek Europos mastu. Informacinio seminaro pabaigoje vyko apskritojo stalo diskusija apie sąlygas socialiniam verslui plėtoti: lūkesčiai ir realybė.

Seminaro metu dalyviai įgijo bazinių kompetencijų socialiniam verslui vystyti, pabaigoje įteikti pažymėjimai. Dalyviai įgijo pirmenybę registruojantis į ilgalaikius nuotolinius EFEB projekto mokymus apie socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtojimą.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas