Archyvas

Kodas 162949353

Jaunimo g. 1, Pašilėnų k., Užvenčio sen. , 86357 Kelmės r.

tel.: 8 605 36191

el.p. rasa.satiene1@gmail.com

Pirmininkė Rasa Šatienė

Įgyvendinti vietos projektai:

„Berželio bendruomenės materialinės bazės stiprinimas” Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-007

Projekto tikslas – stiprinant „Berželio bendruomenės“ materialinę bazę ugdyti tiek jaunimo, tiek pagyvenusių žmonių poreikį domėtis bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, skatinti kaimo gyventojų, ypač moterų verslumą.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti biuro baldai darbo kabinetui bei stalai ir kėdės bendruomenės renginių organizavimui, kompiuterinė įranga bendruomenės veiklai aktyvinti, biliardo stalas ir treniruokliai kaimo gyventojų, ypač jaunimo užimtumui,  kirpyklos įranga kaimo gyventojų, ypač moterų, verslumo skatinimui, darbo vietos sukūrimui.

Bendra projekto vertė – 12 670,15 Eur, paramos suma – 10 136,12 Eur.

„Kultūros paveldo objekto Beržėnų dvaro koplyčios atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams” Nr. LEADER-13-KELMĖ-07-013

Projekto tikslas – sukuriant patrauklią aplinką, išsaugoti ir pritaikyti gyventojų poreikiams kultūros paveldo objektą, Beržėnų dvaro koplyčią.

Pagal parengtą kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektą buvo vykdomi Beržėnų koplyčios remonto rangos darbai – pakeistas koplyčios ir priestato stogas, pakeisti priestato langai ir durys.
Projekto metu investicijos buvo atliekamos pastate, kurio unikalus Nr. 5490-0019-4010, nuosavybės teise priklausantis partneriui fiziniam asmeniui, kuris yra suinteresuotas pagerinti rajono kaimiškųjų teritorijų viešąją infrastruktūrą ir saugoti kultūros paveldo objektus. Beržėnų koplyčia įrašyta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas KVR 22393.

Bendra projekto vertė – 42 477,60 Eur, paramos suma – 31 858,20 Eur.

„Mama – esi tu moteris…“ Nr. LEADER-13-KELMĖ-09-008

Projekto tikslas – pagyvinti Beržėnų, Pašilėnų ir aplinkinių kaimų kultūrinį gyvenimą, skatinti bendruomeniškumą.

Projekto metu buvo surengta šventė, kurioje buvo pristatyta bendruomenės veikla ir pasiekimai. Šventė buvo organizuojama 2014 m. gegužės mėn. bendruomenės patalpose, esančiose Pašilėnų kaime Užvenčio sen., Kelmės r. Renginio metu vyko bendruomenės dešimties metų veiklos pristatymas, šventinis koncertas, saviveiklininkų pasirodymas, mamų pagerbimas.

Bendra projekto vertė – 2 576,69 Eur, paramos suma – 2 061,35 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas