Archyvas

Jau keli mėnesiai Kelmės rajono Tytuvėnų vaistinės kieme, pagalbiniame ūkiniame pastate, kuriame iki 2006m. vasaros buvo laikomas nenaudojamas vaistinės inventorius, darbuojasi žmonės, jiems geranoriškai talkina Tytuvėnų miestelio seniūnija. Į talką buvo atskubėję ir Tytuvėnų gimnazijos jaunieji šauliai, savo dovanas būsimai svetainei ruošia Tytuvėnų tautodailininkų klubo „Austėja“ nariai. Pamažu pastatas keičia savo veidą ir, žinoma, paskirtį.

– Kas čia bus? – nuolat girdi klausimus dirbantieji.
1916m. pastatytą svirnelį ir skiautinį rūsį, kuris anais laikais tarnavo kaip podėlis ir ledaunė, pagal panaudos sutartį Kelmės rajono savivaldybės taryba perdavė visuomeninei organizacijai „Kelmės krašto partnerystės VVG“, kurios iniciatyvinė grupė, atstovaujanti Kelmės rajono ekologinių ūkių ūkininkų interesus, parengė ir įgyvendina Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos (PAF MPP) finansuotą projektą „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kelmės rajone“.

2006m. pagal projektą vyko ūkininkų mokymai. Juos už PAF MPP lėšas vedė LSDI mokslininkės praktikės R.Karklelienė ir E.Survilienė. Dirbdamos kartu su ūkininkais, mokslininkės ne tik juos konsultavo, bet kartu su projekto vadove parengė leidinį „Ekologinės sėklininkystės pradžiamokslis“, kurį už PAF MPP lėšas jau išleido Radviliškio „Felikso spaustuvė“. Leidinyje pateikiama išsami informacija, kaip auginti daržovių sėklas ekologiniame ūkyje, kaip apsaugoti ekologiškai auginamus augalus nuo ligų ir kenkėjų. Leidinukas išleistas su kompaktine plokštele.

Šis projektas yra pagrįstas konkrečia veikla praktinės aplinkosaugos srityje ir yra nukreiptas skatinti aplinkai palankių verslų kūrimąsi Kelmės rajone. Vykdydami projektą, 2006m. rugsėjo mėnesį pirmą kartą Kelmės rajono ekologinių ūkių ūkininkai kooperuotai dalyvavo ekologinių produktų mugėje Šiauliuose, o spalio mėnesį – respublikinėje „Jievaro“ Panevėžyje. Ūkininkams susivienijus į ekologinių ūkių kooperatyvą „Ekokraštas“, dalį užaugintos produkcijos ūkininkai realizavo ir Kauno „Girstupio“ turguje.

2007m. iki rudens už PAF MPP lėšas bus rekonstruotas pastatas Tytuvėnuose, Maironio g. 1, kuriame įsikurs kooperatyvo „Ekokraštas“ centras – svetinė. Projekte yra numatyta, jog šį pastatą padėjusios įrengti visuomeninės organizacijos ir neformalios grupės galės čia nemokamai organizuoti susirinkimus, susitikimus, priimti savo organizacijos svečius.

Projekto vykdytojai siekia vienyti žmones, daryti Tytuvėnų miestelio gyvenimą atviresnį, kompaktiškesnį. Tuo tikslu centre – svetainėje veiks viešas interneto ryšys, bus teikiama įvairi žodinė ir vaizdinė informacija apie Tytuvėnus, jų apylinkes vietiniams gyventojams bei svečiams, turistams, tame tarpe ir anglų kalba. Įsiklausysime į gyventojų pasiūlymus ir organizuosime pageidaujamas paslaugas, susijusias su ekologine žemdirbyste. Veiks kukli arbatinė.

Šio projekto tęstinumui užtikrinti Kelmės krašto partnerystės VVG 2006m. įkūrė Kaupiamąjį fondą ir atidarė specialią sąskaitą, kurioje bus kaupiamos gyventojų paaukotos lėšos ir dalis kooperatyvo pelno. Kaupiamąjį fondą prižiūrės specialiai šiam tikslui sudaryta komisija. Sukauptos lėšos bus naudojamos gyventojų ekologiniam švietimui ir konkretiems aplinkosauginiams darbams vykdyti.

V.Žurbenkienė,
Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos narė,
PAF MPP projekto vadovė

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas