Archyvas

Šių metų vasario 7 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. BR1-230 buvo patvirtintas sąrašas projektų, kuriems yra skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šiame sąraše yra ir mūsų, Kelmės krašto partnerystės VVG, projektas „Metodinė medžiaga projektų vykdytojams“. Projekto paraiškos registravimo Nr. 4NT-KS-10-1-0028-PR001. Projektas bus vykdomas pagal Nacionalinio kaimo tinklo veiksmų programos trečiąją kryptį. Skirta paramos lėšų suma — 10 tūkst. litų, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos — 7500 litų (75 proc.) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos — 2500 litų (25 proc.).

 ————————————————————————–

Šių metų vasario 18 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. BR1-273 buvo patvirtintas dar vienas sąrašas projektų, kuriems yra skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šiame sąraše taip pat yra ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos projektas „Kelmės rajono kaimo plėtros dalyvių sąskrydis“, ir Kelmės krašto partnerystės VVG projektas „Efektyvus LEADER programos įgyvendinimas“. Pastarasis projektas bus vykdomas pagal Nacionalinio kaimo tinklo veiksmų programos pirmąją kryptį. Abiems projektams yra skirta po 10 tūkst. litų paramos lėšų, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos — 7500 litų (75 proc.) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos — 2500 litų (25 proc.).

Prie dokumento BR1-273 yra pridėti labai naudingi patarimai paramos gavėjams.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas