Archyvas

2011 m. birželio 21-23 dienomis Druskininkuose vyko tarptautinė konferencija.
Dalyvavo apie 140 dalyvių iš įvairių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Belgijos (Briuselio) ENRD ir ELARD atstovybių, bei EC (Europos komisijos) atstovai.
Po įvairių šalių pristatymų, pasisakymų, vyko labai intensyvus darbas darbinėse grupėse temomis Tarptautinių projektų vystymas, Kaimo verslumo skatinimas per tarptautinius projektus, tarptautiniai projektai jaunimui.

Trumpai apžvelgsime įdomiausias pasisakymų temas.
Suomijos atstovė iš Žemės ūkio ir miškų ministerijos Leena Anttila pristatė Suomijos VVG veiklą. Suomijoje yra 61 VVG. Jų tarptautinių projektų kryptys – žemės ūkis, mikroįmonės, turizmas, ekonominis bendradarbiavimas, paveldas ir kt. Įdomi detalė, kad Suomijoje ne pačios VVG teikia paraiškas, jos gali ruošti projektus tik kartu su kitomis organizacijoms.
Suomijoje itin populiarūs jaunimo projektai. Dominuojantys partneriai yra iš Estijos, Švedijos pagal kaimynystę ir panašią kalbą.
Projektų pavyzdžiai:
„Nuostabu“ – jaunimo plaukimas renovuotu senoviniu laiveliu, kur žvejojama,plaukiama į kitą šalį partnerę, susipažįstama su tradicijomis.
„Kultūrinės kelionės“ – naujas požiūris į kaimo kultūrą, vietinių žmonių apmokymas būti savo vietovės gidais.
„Svajonės ir drąsa“ – siekia populiarinti rankų darbą, galimybes kurti naujus produktus.
Daugiau informacijos galima rasti čia www.rural.fi

Estijos atstovas iš Žemės ūkio ministerijos Konstantin Mihhejev pristatė Estijos VVG veiklą. Estijoje gyvena apie 1,36mln žmonių,iš kurių tik 30 proc. gyvena kaime. Veikia 26 VVG. Vykdomi 9 tarptautiniai projektai, daugiausiai su suomiais (vėlgi kaimynystė).

Švedijos atstovas iš Kaimo Tinklo Hans-Olof Stalgren skaitė įdomų pranešimą. Švedijoje yra 63 VVG. Pranešimas buvo apie efektyvų darbo organizavimą, projektų ruošimą, bendravimą.
Pristatė Švedų bendrus projektus su Anglija, su Ostrobothnia (folkloras, jaunimo mokymas), su Vokietija (istorinis turizmas, bendros konferencijos. Taip pat jis pristatė ruošiamą tarptautinį Kelmės ir Skanės regionų projektą, jo temą, o po oficialios dalies nepagailėjo patarimų mūsų bendram projektui.
Daugiau informacijos čia www.landsbygdsnatverket.se

Lenkijos atstovo LEADER tinklo viceprezidento Jaroslaw Supera pranešimas buvo vienas ilgiausių ir entuziastingiausių. Lenkija yra viena didžiausių VVG teritorijų Europoje.
Jis labiausiai palietė problemines LEDAER įgyvendinimo sritis, trūkumus. Pristatė keletą projektų:
„LEADER Ukrainai 2010-2011“ apie socialinę partnerystę; „OPUSS“(Nationwide promotion of solis solar devices) apie saulės energijos [anaudojimo skatinimą, kaimo gyventojų savimonę, ekologiškumą, energijos taupymą.
„SZREK“ ( deliciuous healthy europien and regional cuisine) apie tradicinius maisto gaminius,gamybą, projekto esmę sudaro paskaitos, darbinės grupės, praktika, seminarai.
„European park of education“ apie turizmo skatinimą Lenkijo kaimiškose vietovėse. Jo nuomone turimas pirmiausia yra pinigai,kuriuose reikia pasiimti,bet tam reikia pasiruošti. Į šį projektą įtraukti 23 kaimeliai, po 1-ą kiekvienoje bendruomenėje, tai 400km turizmo kelias. Šis projektas įpareigoja vietinius seniūnus, bendruomenes susikurti patrauklias erdves turismui be galo įvairiomis temomis, kiekvienas kaimelis plėtoja atskiras temas, pvz. kulinarija, drožyba, pynimas, molis ir t.t.

Dar trumpai pasisakė Moldovos, Vengrijos atstovai.

Ši konferencija buvo labai naudinga,labai intensyvi, suteikė daug naujų pažinčių ir žinių.
Ačiū organizatoriams LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centrui.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas