Archyvas

2009 10 27 d. Raseiniuose įvyko Lietuvos VVG tinklo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkime  dalyvavo 24 Vietos veiklos grupių Tinklo nariai, kurių šiuo metu VVG Tinkle yra 44 Lietuvos vietos veiklos grupės.

Darbotvarkėje buvo svarstyti šie klausimai:

1. Dėl VVG tinklo 2007-10-27 – 2009-10-27 veiklos ataskaitos.

2. Dėl VVG tinklo valdybos rinkimų.

3. Dėl VVG tinklo pirmininko rinkimų.

4. Dėl VVG tinklo 2010 metų veiklos programos.

5. Einamieji klausimai.

Susirinkimo dalyvius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas. Dalyviai vienbalsiai nusprendė paskirti Zenoną Mačernių pirmininkauti susirinkimui. Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Rasa Birutytė perskaitė VVG tinklo veiklos ataskaitą už 2007/10/27 – 2009/10/27 laikotarpį. Aušra Kazlauskienė (Prienų r. VVG), Edmundas Incius (VVG „Pagėgių kraštas“) ir kiti nariai padėkojo Rasai Birutytei už darbą, pabrėžė, kad būti pirmuoju VVG tinklo pirmininku buvo nelengva, tinklo veikloje svarbus kiekvienas siūlelis, o tas siūlelis esame mes visi tinklo nariai, todėl svarbu, kad šioje veikloje aktyviai dalyvautų visi nariai.

VVG tinklo valdybos nariais išrinkti:

Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG), Kauno apskritis;

Reda Kneizevičienė (Sūduvos VVG), Marijampolės apskritis;

Helena Simonaitienė (Pasvalio rajono VVG), Panevėžio apskritis;

Edita Grinčinaitienė (Asociacija „Lamatos žemė“), Klaipėdos apskritis;

Loreta Rubežienė (Šiaurės vakarų Lietuvos VVG), Telšių apskritis;

Zenonas Mačernius (Kelmės krašto partnerystės VVG), Šiaulių apskritis;

Egidijus Giedraitis (VVG „Nemunas“), Tauragės apskritis;

ArvydasVeikšras (Zarasų savivaldybės VVG), Utenos apskritis;

Vita Janavičienė (Širvintų rajono VVG), Vilniaus apskritis;

Rasa Birutytė (Joniškio rajono partnerystės VVG), Šiaulių apskritis.

VVG tinklo pirmininku išrinktas Vytautas Zubas.

Susirinkime buvo nuspręsta keisti VVG tinklo įstatus ir padidinti valdybos narių skaičių.

Naujai išrinktas pirmininkas Vytautas Zubas pakvietė į diskusiją dėl VVG tinklo 2010 metų veiklos programos. Vykusios diskusijos pasisakymai:

Mindaugas Kuodis (Ignalinos rajono VVG) pasiūlė suformuluoti VVG tinklo viziją ir misiją, tai padaryti galima ir bendraujant elektroniniu būdu.

Virginijus Šironas (Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“) priminė, kad buvo iškeltas VVG tinklo atvirumo klausimas, bendradarbiavimas su konsultantais, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir pan. Tinklo bendradarbiavimas su partneriais turėtų būti aptartas.

Egidijus Giedraitis (VVG „Nemunas“) kalbėjo, kad į pagalbą VVG tinklas galėtų kviestis konsultantus, universitetų dėstytojus. Šiuo metu VVG tinklas dažnai susitinka su Žemės ūkio ministerijos darbuotojais, todėl pasiūlė, kad kartu galima būtų susitikti ir su Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, su Prezidentūros atstovais. Jis pažymėjo, kad Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė kalba apie atvirą visuomenę. Naujajam VVG  tinklo pirmininkui turėtų padėti visi VVG  tinklo nariai, nes kitaip risimės žemyn.

Marytė Žiubrienė (VVG „Pakruojo rajono partnerystė“) norėtų, kad atsirastų erdvė dalykiniams klausimams. Reiktų sudaryti galimybę gal klausimų – atsakymų forma perduoti informaciją, dokumentų pavyzdžius. Dabartiniu metu kiekviena VVG palikta likimo valiai, kiekviena VVG yra skirtinguose etapuose, todėl labai praverstų pagalba, pavyzdžiui, interneto erdvėje.

Ligita Smagurauskienė (Ignalinos rajono VVG) pasakė, kad yra dirbusi dviejose didelėse organizacijose, kurios turėjo po 40 ir 60  juridinių narių. Ji pasiūlė numatyti 5 strategines VVG tinklo veiklos kryptis, apsibrėžti vertybes, tada numatyti veiklos priemones, jas planuoti ir įgyvendinti. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas: viduje organizacijos, išorinis ir tarptautinis. Bendradarbiavimo būdai – el. paštas, susirinkimai ir pan., tada numatyti priemones ir sudaryti veiklos planą.

Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG) paminėjo, kad reiktų surengti VVG tinklo narių sąskrydį, kuriame galėtume diskutuoti apie VVG tinklo strategines veiklos kryptis. Lėšų šiam renginiui galima būtų prašyti iš Lietuvos kaimo tinklo. Arba reiktų išsirinkti vadovą, kuris organizuotų šiuos darbus. Taip pat reiktų pagalvoti, ar reikia VVG tinklui atskiros interneto svetainės.

Klavdija  Stepanova (VO „Ukmergės rajono VVG“) pasakė, kad Rasa Birutytė dirbo ir kaip administratorė, ir kaip VVG tinklo pirmininkė. Stipri juridinė organizacija nesilaikys vien visuomeniniais pagrindais, todėl reikėtų ieškoti VVG tinklo administratoriaus. Taip pat ji minėjo, jog reikėtų visiems VVG tinklo nariams išsiųsti tinklo dokumentus, pavyzdžiui, VVG tinklo įstatus ne visi turi.

Egidijus Giedraitis (VVG „Nemunas“) pasiūlė, kad VVG  tinklo administravimą galėtų atlikti  Kauno rajono VVG.

Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG) pasakė, kad su savo VVG nariais nėra kalbėjęs apie tai ir priminė, kad Lietuvos VVG gauna lėšų dalyvauti VVG tinkle. Taip pat reikėtų galvoti ir apie VVG tinklo nario mokesčio pakeitimą (didinimą).

Violeta Jankauskienė (Vilniaus rajono VVG) pasiūlė sugeneruoti idėjas, gal dalintis projektais, gal, pavyzdžiui, kaimo bendruomenė sumoka VVG tinklui, o VVG tinklas parengia projektą.

Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG) pasakė, kad reiktų galvoti, kaip pačioms VVG užsidirbti pinigų. Pavyzdžiui, Kauno rajono VVG jau turi 9 akredituotus konsultantus.

Egidijus Giedraitis (VVG „Nemunas“)  paminėjo, kad dabar dėl lėšų yra sunkesnis etapas. Mokesčiai tinklinėse organizacijose galimi ir iš strategijos. Jis siūlė rengti ne tik VVG tinklo veiklos planą, bet ir numatyti viziją, misiją, atlikti SSGG analizę, gal elektroniniais laiškais susirinkti idėjas ir tada, pavyzdžiui, po mėnesio organizuoti VVG tinklo narių susitikimą, gal konsultantus Onutę Babravičienę, Rimantą Čiūtą pakviesti ir tada parengti strateginį veiklos planą.

Mindaugas Kuodis (Ignalinos rajono VVG) pasakė, kad gal galime rinktis regionais, nebūtinai pagal apskritis, nes skiriasi regionai, požiūris, Lietuvos VVG lygis skiriasi.

Vytautas Zubas (Kauno rajono VVG) pasiūlė, kad VVG tinklo biurą būtų galima įrengti ne Kauno rajono  VVG, o Noreikiškėse, pavyzdžiui, „Leader“ centre. Reikėtų pakalbėti su LŽŪU dėstytoja Vilma Atkočiūniene, kad surastų savanorę studentę, kuri pradžioje galėtų be atlyginimo atlikti administracinius VVG tinklo darbus. Vėliau galima ir atlyginimą mokėti.

Reda Kneizevičienė (Sūduvos VVG) sakė, kad pati mokosi LŽŪU ir jai tenka atremti dėstytojų atakas dėl VVG veiklos ir ji visada klausia dėstytojų, ką jie, kaip teoretikai, padarė dėl VVG. Reda Kneizevičienė pasisiūlė pakalbėti su Vilma Atkočiūniene dėl studentės suradimo VVG tinklo administravimui.

Nutarimas dėl VVG tinklo 2010 metų veiklos programos nebuvo priimtas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas