Archyvas

2021 m. sausio 27 d. 11 val. organizuojamas valdybos posėdis nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma)

DARBOTVARKĖ: 

  1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo.
  2. Dėl VPS administravimo vadovo darbo užmokesčio.
  3. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų narių pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo.
  4. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
  5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
  6. Kiti einamieji klausimai (dėl VPS keitimo, dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, kita aktuali informacija).

PROTOKOLAS Nr. 1 2021-01-27

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas