Archyvas

Asociacija „Kražiai“ įgyvendino vietos projektą „Kražių seniūnijos tradicinių renginių puoselėjimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-14-7-2021 (42VS-PV-21-1-06932-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Kražiai“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. vasario 9 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-38
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. vasario 9 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2022 m. rugsėjo 16 d., išmokėta paramos suma 9 699,77 Eur su PVM.
Projekto tikslas – stiprinti vietos kultūrinį identitetą puoselėjant Kražių seniūnijos tradicijas, kartų bendravimą, pilietiškumą, sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį, sutelkiant vietos ir seniūnijos gyventojus bei visus kraštiečius kultūros savitumo išsaugojimui ir perdavimui ateities kartoms.
Projekto rezultatai – Asociacijos „Kražiai“ įgyvendintas projektas „Kražių seniūnijos tradicinių renginių puoselėjimas“ susideda ir 6 tradicinių Kražių seniūnijoje organizuojamų renginių.

Pirmasis renginys, turintis didžiules ilgametes tradicijas Kražiuose – Joninės, kurios kaip ir kasmet surengtos ant Medžiokalnio kalno. Čia ąžuolų apsuptyje buvo prisimenamos vainikų pynimo tradicijos, etnokultūra, deginami laužai, ieškoma paparčio žiedo, koncertavo vietos mėgėjų meno kolektyvai. Vakarą užbaigė estradinės muzikos grupės koncertinis pasirodymas.

„Aš tikrai myliu Lietuvą!“ šūkiu kasmet visus miestelio ir seniūnijos gyventojus kviečia Mindaugo karūnavimo šventė Kražiuose. Šventės metu parapinėje bažnyčioje už Lietuvą ir jos žmones  aukojamo šv. Mišios, aikštėje prie buvusios Kražių kolegijos vaikus kvietė įvairūs tautiškumą puoselėjantys užsiėmimai, vėliau visus šventės dalyvius pakvietė lietuvių autorių muzikos koncertinė programa ant Vytauto kalnelio. Po koncertinės programos visi dalyviai susitelkė pilietinei akcijai „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, surengtas bendrystės vakaras su vietos meno mėgėjų kolektyvais. Valstybės dienos šventės metu skatinamas vietos gyventojų bendruomeniškumas, sutelktumas, pilietiškumas bei pasididžiavimas savo tėvyne Lietuva.

Bendradarbiaujant su Petrališkės gyvenvietės bendruomene ir Karklėnų bendruomene surengtos dvi tradicinės šventės – Petrinių šventė Petrališkėje ir Oninių šventė Karklėnuose. Švenčių metu vietos gyventojai dalyvavo vietos bendruomenių surengtose sportinėse varžybose. Šventes užbaigė estradinės muzikos grupių koncertiniai pasirodymai. 

„Kražių taurė-2022“, kasmet Kražiuose vykstanti sporto šventė, skatinanti ne tik jaunimą, bet ir įvairaus amžiaus grupių asmenis sveikai ir aktyviai gyventi bei propaguoti įvairias sporto šakas. Šventės metu surengtos šaškių, smiginio, futbolo, krepšinio ir kt. varžybos, kurių laimėtojams įteikti medaliai bei taurės. Varžybos vyko Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos stadione ir Kražių bendruomenės patalpose.

Renginių ciklą užbaigė tradicinė šventė – Šv. Roko atlaidų šventė, kurios pagrindinis tikslas esamus ir buvusius kražiškius, jų gimines, draugus suburti tam, kad susitikę pasidalintų prisiminimais, pasidžiaugtų atgimstančiu Kražių miesteliu, vykdomų veiklų gausa ir įvairumu, kad didžiuotųsi esą iš mažo, tačiau garsaus miestelio. Šventės dalyvius kvietė įvairios pramogos, mugės, buvo galima pajodinėti žemaitukais, pašaudyti iš lankų, o tikinčiuosius kvietė parapinėje bažnyčioje vykstantys ligonių globėjo Šv. Roko atlaidai, kurių metu už kraštiečius aukojamos šv. Mišios. Šventę vainikavo aikštėje prie kultūros centro estradinės muzikos atlikėjų koncertinė programa.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas