Archyvas

Bendruomenių ekonominio savarankiškumo skatinimas Kelmės krašto partnerystės VVG teritorijoje

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Parama skirta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. BR1-796 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”, sąrašo patvirtinimo”

Paraiškos Nr. 5TP-KS-12-1-010429-PR001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2012 m. liepos 27 d. iki 2013 m. liepos 1 d.

Paramos suma: 4 923,54 Eur

Projekto tikslai: atlikti analizę apie bendruomenių finansinį savarankiškumą, verslumo skatinimą, verslo idėjas; išleisti leidinį su bendruomenių paruoštomis edukacinėmis programomis, suorganizuoti išvykstamąją konferenciją.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas