Archyvas

Renginiai

ATMINTINĖ
vietos projektų vykdytojams, numatantiems organizuoti viešuosius pirkimus,
atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą

Atmintinė parengta vykdant mūsų VVG Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją 61 straipsnio rekomendaciją, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, dokumentus iš anksto… Skaityti toliau

Kelmės VVG 28 žmonių delegacija, lydima pirmininko Zenono Mačerniaus ir projekto vadovės Dalios Skardžiuvienės išvyko į Rokiškį ir Biržus. Kelionės tema – tų kraštų kulinarinis paveldas, todėl programoje buvo numatyti du kulinariniai keliai – Rokiškyje „Sūrio“, Biržuose „Alaus“.

Kelmiškius priėmė Rokiškio rajono VVG. Pasikeista požiūriais apie VVG veiklos… Skaityti toliau

Balandžio 8-10 dienomis Kelmėje viešėjo švedų grupė, kurie atvyko Kelmės savivaldybės kvietimu.
Skanės ir Kelmės savivaldybės yra partneriai jau 20 metų. Šįsyk svečiai atvyko aptarti galimą tarptautinį projektą su  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe (Kelmės VVG).

Susitikimas su Kelmės VVG atstovais ir nariais vyko penktadienį Sarbievijaus kultūros centre… Skaityti toliau

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį bus skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų (VVG paramos lėšų krepšelis). VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinį ar tarptautinį projektą arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotame teritoriniame ir (arba) tarptautiniame projekte kaip partnerė. Šių projektų ikiprojektiniai veiklai organizuoti yra skirta iki 10 000 Lt.

Bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro, galite rasiti mūsų svetainės skyriuje „Teisės aktai“.


Sąrašus rasite mūsų svetainės skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą .

Skyriuje Informacija apie paraiškų vertinimą taip pat rasite:

  • informaciją apie TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie NAUDOS IR KOKYBĖS vertinimo etapą praėjusias vietos projektų paraiškas,
  • informaciją apie ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškas,
  • informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus SKIRTI LĖŠAS vietos projektams įgyvendinti.

Šių metų vasario 7 dieną Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. BR1-230 buvo patvirtintas sąrašas projektų, kuriems yra skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Šiame sąraše yra ir mūsų, Kelmės krašto partnerystės VVG, projektas „Metodinė… Skaityti toliau

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, įgyvendinanti „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“ pagal Kvietimą Nr.2 teikti vietos projektų paraiškas, skelbtą 2010 m.  liepos 24 d. laikraščio „Šiaulių kraštas”  priede „Kelmės kraštas” irwww.senas.kelmevvg.lt/lt/naujienos/72/http://www.nma.lt/ interneto svetainėse, pratęsia paraiškų rinkimo laikotarpį iki 2010 m. gruodžio 15 dienos 16 val. įskaitytinai.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama mūsų VVG interneto svetainėje adresu http://www.kelmevvg.lt/lt/inf_pareiskejams/.

Kvietimo_Nr._2_pratesimas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas