Archyvas

Primename, kad IV-ojo, V-ojo, VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo, IX-ojo, X-ojo ir XI-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai pagal I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas ir ekonominio potencialo stiprinimas” priemonę „Verslo kūrimas ir plėtra„, II prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų, kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui” 2 priemonę  „Jaunimo, suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio ir užimtumo centrų kūrimas„, 3 priemonę „Kultūros objektų priežiūra ir išsaugojimas„, 4 priemonę „Tradicinių amatų centrų, dirbtuvių kūrimas„, III prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams” 1 priemonę „Prieigos prie vandens telkinių, parkų ir poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas„, 2 priemonę „Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymas ir įrengimas, inventoriaus įsigijimas„, 3 priemonę „Vandens gerinimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo, drenažo sistemų įrengimas, atnaujinimas„,  IV prioriteto „Visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir materialinės bazės stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas” priemonę  „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms„, vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategiją” stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos 2014 m. lapkričio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 12, 20 punktu po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ataskaitų formos pateiktos čia:

UŽBAIGTO PROJEKTO METINĖ ATASKAITA (verslo projektams)

UŽBAIGTO PROJEKTO METINĖ ATASKAITA (viešiesiems projektams)

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas