Archyvas

Įgyvendinant Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, 2016 m. lapkričio 9-10 d. buvo suorganizuoti keturi informaciniai renginiai Tytuvėnuose, Kelmėje, Pašilėnuose ir Kražiuose.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė kartu su konsultantais apžvelgė vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, supažindino su planuojamų 2016 ir 2017 metų kvietimų priemonėmis, kalbėjo kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, tinkamas finansuoti išlaidas, galimas vietos projektų įgyvendinimo vietas.

Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai – bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo, biudžetinių įstaigų atstovai, seniūnai.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas