Archyvas

Tarptautinė verslo asociacija ,,VERSLO SAITAS“ kartu su projekto partneriais Kelmės miesto vietos veiklos grupe ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe įgyvendina projektą

,,Kelmės rajono NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose aktyvumo ir kokybės gerinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Kelmės rajono visuomenės gebėjimus dalyvauti viešojo valdymo procesuose.
Projekto uždaviniai:
1. Stiprinti NVO kompetencijas sprendimų pasiūlymams parengti ir pristatyti.
2. Parengti ir suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei pristatyti pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų priėmimo.
Projekto įgyvendinimo metu projekto partneriai bei kitos projekto veiklose dalyvaujančios asociacijos (NVO) aktyviai įtraukdami visuomenę, rengs Kelmės rajono kompleksiškam vystymuisi aktualius pasiūlymus, apimančius Jaunimo, Senjorų, Bendruomenių stiprinimo, Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo,  Gero valdymo principų taikymo ir demokratijos plėtros viešosios politikos sritis.
Planuojami rezultatai:
1. Parengti ir kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų – 7 vnt.
2. Parengti ir kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų, kuriais remiantis priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo valdymo sprendimų projektai – 2 vnt.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas