Archyvas

Kolainių kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018

Vietos projekto vykdytojas Kolainių kaimo bendruomenė, pirmininkė Vaida Linikienė
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. vasario 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-37
Vietos projekto vykdymo sutartis – 2019 m. kovo 22 d. Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2019 m. vasario 21 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2021 m. gegužės 18 d., išmokėta paramos suma 23 197,32 Eur su PVM.
Projekto tikslas – įrengti laisvalaikio ir poilsio erdvę jaunimui Kolainių kaimo bendruomenės namuose
Planuojami rezultatai – Kolainių kaimo bendruomenė projektą įgyvendino kartu su partneriais Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono socialinių paslaugų centru. Vietos projekto įgyvendinimo metu atliktaas bendruomenės namų dalies patalpų kapitalinis remontas pritaikant šias patalpas jaunimo erdvei bei įsigyta įranga, reikalinga veiklų vykdymui – kompiuteris, projektorius su ekranu, nešiojama garso kolonėlė.
Įrengtoje erdvėje bus sudarytos galimybės kaimo jaunimui aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, organizuotis jiems patrauklias laisvalaikio formas, bendruomenė kartu su projekto partnerio Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais organizuos ir ves paskaitas jaunimui aktualia tematika, rūpinsis jų užimtumu. Atlikus bendruomenės patalpų kapitalinį remontą, įsigijus būtiną įrangą, sukurta patraukli erdvė bendruomenės nariams, vietos gyventojams, organizuojamos įvairios šventės, minėjimai, laisvalaikio leidimo veiklos jaunimui, vedami užsiėmimai bei organizuojamos paskaitos kaimo gyventojams aktualia tematika.  
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, iranga pažymėta lipdukais. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas