Archyvas

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras įgyvendino vietos projektą „Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-14-6-2021 (42VS-PV-21-1-06933-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. BR1-59
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi. 
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2022 m. kovo 10 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2022 m. rugsėjo 22 d., išmokėta paramos suma 4 480,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas –gerinti kaimo gyventojų socialinio, poilsio ir kultūrinio  gyvenimo sąlygas, kraštovaizdį, pritaikant Medžiokalnio kalną vietos gyventojų poreikiams.
Planuojami rezultatai – Kražių gyventojų visaverčio, turiningo ir prasmingo bei aktyvaus gamtoje laisvalaikio poreikių tenkinimo užtikrinimo galimybes šiuo metu riboja viešosios laisvalaikio infrastruktūros stoka. Šiltuoju metų laikotarpiu padidėjus fiziniam žmonių aktyvumui, išauga aktyvaus poilsio, sporto gamtoje poreikiai, o taip pat laisvalaikio infrastruktūros, kaip aplinkos kokybės rodiklio, reikšmė. Kražiai turi Medžiokalnį – nuo seno legendomis apipintą kalną su mišku, kuriame siekiant išsaugoti retas augalų rūšis (čia saugoma 13 retų rūšių) ir 150 metų amžiaus ąžuolyną 1960 m. įsteigtas Medžiokalnio botaninis draustinis. Draustinis yra Kražantės upės slėnyje. Medžiokalnio apylinkėse gyvenantys žemaičiai išsaugojo daug iš kartos į kartą perduodamų padavimų, maldų, apžadų ir aukojimo tradicijų, susijusių su senosiomis – ikikrikščioniškosios baltų religijos apeigomis ant Medžiokalnio. Manoma, kad čia galėjusi būti miško deivės Medeinės šventykla. Alkakalnis laikomas stebuklinga vieta dėl čia augusio 40 cm skersmens ąžuolo ir šaltinio tekėjusio iš jo kamiene prie pat šaknų buvusios kiaurymės (dabar čia pastatyti „Trys kryžiai“). Čia buvęs Kražių dvaro žvėrynas, kuriame ilsėjosi ir medžiojo  karalius Žygimantas Augustas, kunigaikščiai Kęsgailos, Radvilos, Chodkevičiai. Medžiokalnis ir turistų pamėgta vieta – lankomi „Trys kryžiai“, grožimasi šimtamečiais ąžuolais, legendomis apipintais takais. Aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui, kraštovaizdžio kokybės padidinimui ir biologinės įvairovės apsaugai trūksta Medžiokalnio lankymui ir pažinimui būtinų rekreacinės infrastruktūros elementų – informacinių stendų, rodyklių, edukacinių priemonių, kad šis gamtos paminklas būtų dažniau ir gausiau lankomas. Pagrindinė projekto idėja – Medžiokalnio lankymo maršruto ir informacinės sistemos sukūrimas. Maršrutui sukurti ir edukacinėms veikloms vykdyti reikia pagaminti ir pastatyti 10 informacinių stendų ant Medžiokalnio kalno ir 1 kalno papėdėje, viso 11 vnt. ir 10 rodyklių (reikalingos nuorodoms). Stendai su informacija ir užduotimis bus išdėstyti natūraliai susiformavusiame pažintiniame miško take. Stendai bus 2 metrų aukščio, pastatomi įgręžimo būdu, gaminami iš medžio, impregnuoti, dažyti. Informacinė medžiaga ir užduotys bus spausdinamos ant PVC lipduko ir užklijuota ant patvarios kompozitinės plokštės, prisukama ant medinio stendo. Įgyvendinus projektą sukurta šiuolaikiška, jauki ir patraukli aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikiams tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta vietos bendruomenės veikla. 
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas, lipdukai. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas