Archyvas

Liolių miestelio bendruomenė“ įgyvendino projektą Nr. NPKB-21-V-202 ,,Poilsio ir laisvalaikio erdvės gyventojams prie Liolių 2 tvenkinio sutvarkymas“ finansuojamą iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862 „Dėl 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Projekto tikslas – poilsio ir laisvalaikio erdvės prie Liolių 2 tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kuo didesniam Liolių miestelio gyventojų ratui dalyvauti Liolių miestelio bendruomenės gyvenime, stiprinti jų bendruomeniškumą ir aktyvinti socialinę bei kultūrinę veiklą.

Įgyvendinus projektą įrengta stacionari lauko pavėsinė-scena, pastatyti mediniai lauko baldai ir suolelis su dviračių stovu, medinės šiukšliadėžės, taip pat metaliniai suoleliai, įsigytas aliuminis sujungiamas vėliavos kotas. Visas šis už paramos lėšas įsigytas turtas naudojamas Liolių miestelio ir visos seniūnijos gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti. Sutvarkyta poilsio ir laisvalaikio erdvė prie pagrindinio Liolių miestelio vandens telkinio pagerino seniūnijos centro, Liolių miestelio, estetinį vaizdą, kuris tapo patrauklesniu gyventojams ir tai paskatins bendruomenės narių ir visos seniūnijos gyventojų, ypač vaikų, jaunimo ir senjorų, glaudesnį tarpusavio bendravimą, savanorystę, užimtumą. Šio projekto įgyvendinimas ypač svarbus miestelio bendruomenei, nes suteiks galimybę keistis, kurti ir įgyvendinti naujas iniciatyvas, taps impulsu socialiniam bei kultūriniam aktyvumui. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Liolių miestelio bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai taps gyvybingesni, aktyvesni, socialiai atsakingesni, bendruomeniškesni, dažniau dalyvaus organizuojamuose renginiuose bei veiklose.

Bendra projekto vertė – 5 624,12 Eur, paramos suma – 5 000,00 Eur.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

  

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas