Archyvas

Pasiruošimas Lietuvos kaimo plėtros programos  2014-2020 m. LEADER priemonės įgyvendinimui

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa

Paramos sutartis: 2015 m. liepos 22 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos srities „Parengiamoji parama” paramos sutartis Nr. 42PP-KS-14-1-05352

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. kovo 1 d.

Paramos suma: 9 000,00 Eur

Projekto metu, paskirti atsakingi asmenys, organizavo darbinio pobūdžio informacinius renginius, susitikimus su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos gyventojais, veikiančiomis įmonėmis, įvairiomis organizacijomis, savivaldos, verslo atstovais ir pan. Kiekvienoje seniūnijoje buvo suorganizuoti darbinio pobūdžio renginiai su vietos bendruomenėmis, verslininkais, biudžetinėmis įstaigomis, iš viso 30 renginių, kartu su Kelmės turizmo ir verslo informacijos centru buvo suorganizuoti trys darbinio pobūdžio renginiai verslo atstovams. Susitikimų metu buvo aptariami vietos bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, ūkininkų poreikiai ir galimybės įgyvendinti vietos projektus, atlikta SSGG analizė, viešinama parengta Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija, vykdomos diskusijos apie verslumo skatinimą, socialinio verslo galimybes ir gyvenimo kokybės gerinimą Kelmės rajone, bei pateiktos paraiškos ir vietos plėtros strategijos, vertinimo metu, atsiradusiems trūkumams šalinti. VVG darbuotojai dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamuose renginiuose apie LEADER priemonės įgyvendinimą.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas