Archyvas

2019 m. gegužės 16 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame darbiniame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais.

Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė su vietos veiklos grupėmis aptarė probleminius klausimus. Vedėja atsakė į vietos veiklos grupių raštu pateiktus klausimus, paaiškino kur VVG gali kreiptis ir kas organizuoja valdybos nariams privalomus išklausyti LEADER kursus, kaip turėtų būti apvalinama vietos projektų paramos suma, atsakė dėl verslo plano rodiklių ir ekonominio gyvybingumo rodiklių pasiekimų.
Daug diskusijų susitikime kilo dėl vietos projektų kontrolės laikotarpio, kuris nuo 2019 m. vasario mėnesio yra 3 metai, dėl vietos projektų vykdytojų paskolos sutarties pateikimo termino, dėl paskolą suteikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie nėra finansų įstaiga, keliamų reikalavimų, dėl vietos projektų paramos sutarties keitimų, kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos.
Susitikimo dalyviai diskutavo ir aiškinosi dėl procedūros aprašo keitimo, dėl perteklinių reikalavimų vietos projektų pareiškėjų pateikiamiems komerciniams pasiūlymams, kad jie turi būti  pateikti pareiškėjo vardu ir pasirašyti tiekėjų atstovų ir kitais klausimais.
Susitikimo dalyviai išklausė lektorės Renatos Padalevičiūtės pranešimą dėl netiesioginių išlaidų fiksuotosios normos vietos projektuose. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė paaiškino, kad projekto netiesioginės išlaidos galės būti taikomos, kai bus patvirtintas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas