Archyvas

UAB „Goldminkas“ įgyvendino vietos projektą „UAB „Goldminkas“ pašarų gamybos ir rinkodaros veiklos plėtra stiprinant materialinę bazę“ Nr. KELM-LEADER-3A-D-3-1-2018

 Vietos projekto vykdytojas UAB „Goldminkas“, direktorius Armandas Kriščiūnas.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-350.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. gruodžio 10 d. Nr. KELM-LEADER-3A-D-3-1-2018.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. lapkričio 15 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2019 m. vasario 8 d., išmokėta paramos suma 32 467,00 Eur be PVM.
Projekto tikslas – plėsti įmonės veiklą prisidedant prie Kelmės rajono kaimiškos vietovės ekonominės plėtros bei užimtumo didinimo.
Projekto rezultatai – projektą įgyvendino metu įsigyta įranga, skirta pašarų gamybai (homogenizatorius, sraigtinis konvejeris, maišyklė, plovykla). Projektas įgyvendintas ir įranga bus laikoma įmonės nuomojamose 1232,39 kv. m. bendro ploto patalpose esančiuose Taikos g. 22, Tytuvėnuose, Kelmės raj. Iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos įmonėje dirbo 1 darbuotojas. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos 2 darbo vietos gamybos darbuotojams. Įgyvendintas projektas padėjo išplėsti vykdomą veiklą bei sudarė sąlygas efektyviau dirbti,  patenkinant klientų poreikius, sukūrė dvi naujas darbo vietas. Atliktos investicijos sudarė galimybę suaktyvinti veiklą, greitai reaguoti į rinkos pokyčius, praplėtė veiklos zoną, suteikė galimybę prisitaikyti prie versle priimtų gamybos principų bei kultūros. Didinant veiklos apimtis išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras.
UAB „Goldminkas“ projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, įranga pažymėta lipdukais.  

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas