Archyvas

Iki 2021 m. sausio 20 d. (trečiadienio) 16.00 val. taikant vietos projektų paraiškų tvirtinimą rašytinio proceso būdu organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-12

Posėdyje kviečiami dalyvauti PAKo nariai – Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento naujos redakcijos patvirtinimo.
2. Dėl vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės pristatymo.
3. Dėl Bendruomenės „Gryžuvos skoniai“ vietos projekto „Gryžuvos skoniai“ (KELMLEADER-6B-D-11-3-2020), pagal VPS veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“.
4. Dėl Asociacijos „Valpainių sūriai“ vietos projekto „Valpainių sūriai ant Jūsų stalo“ (KELM-LEADER-6B-D-11-4-2020), pagal VPS veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“.
5. Dėl Pabariukų kaimo bendruomenės „Dubysos slėnis“ vietos projekto „Technikos įsigijimas bendruomeninio verslo įkūrimui (KELM-LEADER-6B-D-11-5-2020), pagal VPS veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“.

Vietos projektų atrankos komiteto rašytine procedūra įsakymo priedas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas