Archyvas

Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą „Laisvalaikio ir sporto erdvės kūrimas Kiaunoriuose“ Nr. KELM-LEADER-6B-JI-2-4

Vietos projekto vykdytojas Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė“, pirmininkė Ona Vaičiulienė.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimo į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą: 2018 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-3793.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugpjūčio 1 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2018 m. gruodžio 31 d., išmokėta paramos suma 9 457,79 Eur su PVM.
Projekto tikslas – aktyvinti kaimo jaunimą, kuriant patrauklią, naujovišką erdvę poilsio ir sporto veikloms, renginiams, laisvalaikiui.
Projekto rezultatai – Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė“ projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu įrengta poilsio ir sporto aikštelė Kiaunorių kaime, kurioje sumontuotas inventorius: vaikų žaidimo kompleksas, karuselė, balansinės supynės įvairaus amžiaus vaikams, treniruoklis, irklavimo treniruoklis, du lenkti suoliukai, dvi šiukšliadėžės, betoninis lauko šachmatų stalas bei sutvarkyti teritorijoje esantys takai. Kiaunorių kaimo bendruomenės, jaunų žmonių iniciatyva įrengta poilsio ir sporto zona prisidės prie skurdo ir emigracijos iš kaimo mažinimo – žmones suburianti erdvė padės žmonių tarpusavio komunikacijai, problemų savo aplinkoje sprendimui, informacijos dalinimusi – socialinių poreikių tenkinimui.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas