Archyvas

2017 m. kovo 17 d. 11.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, šaukiamas visuotinis ataskaitinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10.30 val. iki 10.55 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo tikslinimo.
  2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,patvirtinimo.
  3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo (pirmininko ataskaita).
  4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ataskaitos patvirtinimo.
  5. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.
  6. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo svarstymo ir tvirtinimo.
  7. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.
  8. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo.
  9. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų ataskaitomis bei kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 2a, Kelmė.

Visuotinio susirinkimo protokolas: 20170327131600

Dalyvių sąrašas:

20170404144328

20170404144342

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas