Archyvas

2011 metų gegužės 12 d. 14 val. įvyko Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ataskaitinis susirinkimas

VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2011 m. gegužės 12 d., 14 val.

Mockaičiai, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.,

Mockaičių kaimo bendruomenės salėje

DARBOTVARKĖ

13:30 – 14:00

Registracija

14:00 – 14:10

Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininko įžanginis žodis, darbotvarkės pristatymas

14:10 – 14:30

Kelmės krašto VVG veiklos ataskaita (pristato pirmininkas Zenonas Mačernius)

14:30 – 14:45

Kelmės krašto VVG veiklos finansinės ataskaitos už 2010 m. Finansinių ataskaitų tvirtinimas (pristato VVG buhalterė Irena Mykolaitienė)

14:45 – 15:05

Informavimas  apie ,,Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ ir „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ projektus (pristato projektų vadovė Dalia Skardžiuvienė)

15:05 – 15:20

Vietos projektų įgyvendinimo eiga (pristato VVG administratorė Nelė Želvienė)

15:20 – 15:35

Tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektai, idėjų pristatymas ( pristato VVG projektų vadovė Dalia Skardžiuvienė)

15:35 – 15:50

VVG valdybos narių sąrašo tikslinimas

15:50 – 16:00

Pasisakymai

16:00 – 16:10

Mockaičių kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto „Mockaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti“ pristatymas

16:10 – 16:40

Mockaičių kaimo kapelos koncertas

16:40 – 17:00

Kava, užkandžiai

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas