Archyvas

Kodas 300107101, Vašilėnų k., Kražių sen., 86321 Kelmės r. sav., tel. +370 655 08581, +370 427 43324, el.p.: rimgailiene@gmail.com, pirmininkė Gražina Rimgailienė

Įgyvendintas vietos projektas Vašilėnų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-004

Projekto tikslas – stiprinant Vašilėnų kaimo bendruomenės materialinę bazę ugdyti tiek jaunimo, tiek pagyvenusių žmonių poreikį domėtis bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti baldai, t.y. stalai ir kėdės bendruomenės renginių organizavimui,  nupirktas audinys ir pasiūtos užuolaidos langams ir scenai,  įsigyti karnizai užuolaidoms bei kompiuterinė įranga, reikalinga bendruomenės veiklai aktyvinti.

Bendra projekto vertė – 11 556,71 Eur, paramos suma – 9 245,37 Eur.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas