Archyvas

kodas: 162941463

Tolučių k., Tytuvėnų apyl., 86462 Kelmės r.

tel. 8 614 40608, el.p. budraiciubendruomenekelme@gmail.com

interneto svetainė: http://www.ekologiskikonservuotiproduktai.lt

Pirmininkė Virginija Žurbenkienė

Įgyvendinti projektai:

„Budraičių bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui“ Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-009

Projekto tikslas – rekonstruoti buitinį pastatą, pakeičiant jo paskirtį, pritaikant įėjimą ir kitas patalpas žmonėms su negalia bei pritaikyti patalpas Budraičių ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumo ugdymui, kultūrinių ir socialinių paslaugų teikimui.
Projekto įgyvendinimo metu pasiekti uždaviniai – rekonstravus pastatą, išplėtė bendruomenės savanorių veiklos zona: įrengta biblioteka – skaitykla – poilsio kambarys,  įrengtas stacionarus E.Digrevičienės rankdarbių gamtos tema kampelis, jaunimo ansamblio grupei ir kuriamai kaimo kapelai įrengtas repeticijų kambarys.

Bendra projekto vertė – 48 270,10 Eur, paramos suma – 43 443,00 Eur

„Kad „Budraičių trijų kartų namuose“ būtų jauku“ Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-011 

Projekto tikslas – sustiprinti Budraičių bendruomenės materialinę bazę ir sudaryti sąlygas bendruomenės aktyvui bei savanoriams veikti sukurtoje kokybiškoje aplinkoje, savanoriškai teikti nemokamas kultūrines ir socialines paslaugas Budraičių, aplinkinių kaimų gyventojams, įtakoti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta garso įranga ir instrumentai bendruomenės jaunimo ansamblio, kaimo kapelos, renginių, poilsio vakarų organizavimui, įsigytas kompiuteris, daugiafunkcinis įrenginys bendruomenės salėje paskaitų, popiečių, susitikimų organizavimui ir vedimui, bendruomenės veiklai pristatyti už bendruomenės ribų, įsigyti baldai, televizorius poilsio kambariui – bibliotekėlei, posėdžio stalai, kėdes renginių vedimui, bendruomenės narių tautodailės ir kt. parodų organizavimui ir pan.,  pastatytas židinys – krosnelė bendruomenės salei papildomai apšildyti, įsigyta elektrinė viryklė, mikrobangų krosnelė bendruomenės namų virtuvėlei ir apsauginės žaliuzės – bendruomenės turto papildomai apsaugai.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas