Archyvas

kodas: 162941463, Tolučių k., Tytuvėnų apyl., 86462 Kelmės r. sav., tel. 8 614 40608, el.p. budraiciubendruomenekelme@gmail.com, interneto svetainė:  http://www.ekologiskikonservuotiproduktai.lt, pirmininkė Virginija Žurbenkienė

Įgyvendintas vietos projektas Budraičių bendruomenės buitinių paslaugų teikimo vietos gyventojams verslo kūrimas Nr. KELM-LEADER-6B-D-6-5-2019 (42VS-PV-19-1-07660-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-404.     
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KELM-LEADER-6B-D-6-5-2019 (42VS-PV-19-1-07660-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 2 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2021 m. liepos 30 d., išmokėta paramos suma 56 393,53 Eur be PVM.
Projekto tikslas – didinti vietos gyventojų užimtumą išplečiant bendruomenės šiuo metu vykdomų veiklų, iš kurių gaunamos pajamos, spektrą ir pagal vietos gyventojų poreikius organizuoti ekonomiškai naudingo buitinių paslaugų teikimo verslą.
Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato, esančio Mokyklos g. 3, Budraičių k., Kelmės r. sav., pagalbinių patalpų kapitalinis remontas. Iš viso projekto metu buvo investuojama į 102,67 m2 nekilnojamojo turto plotą, atliktas esamų sandėliavimo ir kitų pagalbinių patalpų paskirties keitimas. Būsima patalpų paskirtis – paslaugų, čia įrengta įvairių matmenų plokščių pjaustymo – kantavimo ir surinkimo patalpa su sandėliavimo zona ir teikiama bendruomenės valdoma baldų komplektų ar vienetinių baldų atnaujinimo su naujomis furnitūros detalėmis paslauga bei teikiamos kitos buitinės paslaugos, kurioms įrengta įsigytos įrangos sandėliavimo patalpa. Įsigytos pjovimo, laminavimo, gręžimo staklės bei kompresorius, kiti priedai ir priemonės sudaro įrengimų komplektą, kuris reikalingas LMDP, MDF, HPL plokščių arba medienos apdorojimui – supjaustymui pagal gyventojų užsakytus matmenis, kraštinių laminavimui, lankstų bei skylių reikalingose vietose išgręžimui ir kt. Kita įranga įsigyta planuojant teikti malkų pjovimo ir skaldymo paslaugas.
Pasirinkta viešinimo priemonė – plakatas, iranga pažymėta lipdukais. 

Įgyvendintas vietos projektas Budraičių bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-009

Projekto tikslas – rekonstruoti buitinį pastatą, pakeičiant jo paskirtį, pritaikant įėjimą ir kitas patalpas žmonėms su negalia bei pritaikyti patalpas Budraičių ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumo ugdymui, kultūrinių ir socialinių paslaugų teikimui.
Projekto įgyvendinimo metu pasiekti uždaviniai – rekonstravus pastatą, išplėtė bendruomenės savanorių veiklos zona: įrengta biblioteka – skaitykla – poilsio kambarys,  įrengtas stacionarus E.Digrevičienės rankdarbių gamtos tema kampelis, jaunimo ansamblio grupei ir kuriamai kaimo kapelai įrengtas repeticijų kambarys.

Bendra projekto vertė – 48 270,10 Eur, paramos suma – 43 443,00 Eur

Įgyvendintas vietos projektas Kad „Budraičių trijų kartų namuose” būtų jauku Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-011 

Projekto tikslas – sustiprinti Budraičių bendruomenės materialinę bazę ir sudaryti sąlygas bendruomenės aktyvui bei savanoriams veikti sukurtoje kokybiškoje aplinkoje, savanoriškai teikti nemokamas kultūrines ir socialines paslaugas Budraičių, aplinkinių kaimų gyventojams, įtakoti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta garso įranga ir instrumentai bendruomenės jaunimo ansamblio, kaimo kapelos, renginių, poilsio vakarų organizavimui, įsigytas kompiuteris, daugiafunkcinis įrenginys bendruomenės salėje paskaitų, popiečių, susitikimų organizavimui ir vedimui, bendruomenės veiklai pristatyti už bendruomenės ribų, įsigyti baldai, televizorius poilsio kambariui – bibliotekėlei, posėdžio stalai, kėdes renginių vedimui, bendruomenės narių tautodailės ir kt. parodų organizavimui ir pan.,  pastatytas židinys – krosnelė bendruomenės salei papildomai apšildyti, įsigyta elektrinė viryklė, mikrobangų krosnelė bendruomenės namų virtuvėlei ir apsauginės žaliuzės – bendruomenės turto papildomai apsaugai.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas