Archyvas

Kodas 305295116, Kukečių g. 21, Kukečių k., Kukečių sen., 86429 Kelmės r. sav., tel. +370 623 15383, el.p. dianasungaile@yahoo.co.uk, pirmininkė Diana Sungailė

Įgyvendintas vietos projektas Paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio organizavimu, kūrimas Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-2-2020 (42VS-PV-20-1-00777-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2020 m. gegužės 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-142.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. birželio 8 d. Nr. KELM-LEADER-6B-D-8-2-2020.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. birželio 8 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2020 m. gruodžio 30 d., išmokėta paramos suma 40 526,83 Eur be PVM.
Projekto tikslas – turiningo laisvalaikio organizavimo paslaugų plėtra Kelmės rajone, skatinant nevyriausybinio sektoriaus verslumą ir sudarant sąlygas naujų darbo vietų kūrimui.
Projekto rezultatai – projektą įgyvendino metu įsigyta įranga, reikalinga ekonominei veiklai, susijusiai su paslaugų teikimu, vykdymui – du batutai, virtualios realybės mašina, putų mašina. Kadangi veikla bus vykdoma pagal užsakymus, t.y. dalyvaujant įvairiose šeimos šventėse, bendruomenių ar kitų organizacijų renginiuose, įrangai gabenti įsigytas krovininis automobilis. Įsigijus numatytą įrangą bus teikiamos paslaugos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumui, taip siekiant skatinti Kelmės ir aplinkinių rajonų gyventojus turiningam, sportiškam, aktyviam, linksmam ir ekstremaliam laiko praleidimui. Sukurta 1 darbo vieta. 

https://www.facebook.com/batutaikelmeje

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas