Archyvas

Kodas: 162759726, Liepų g. 2, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., 86459 Kelmės r. sav., tel. +370 698 56725, el.p. irena.sabaliauskiene@gmail.com, pirmininkė Irena Sabaliauskienė

Įgyvendintas vietos projektas Mockaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-004

Projekto tikslas – stiprinant visuomeninės organizacijos ,,Mockaičių kaimo bendruomenė“ materialinę bazę ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta muzikinė įranga Mockaičių kaimo kapelai, pasiūti  moteriški ir vyriški tautiniai kostiumai,  sceniniai rūbai moterų vokaliniam ansambliui, nupirktos kėdes bendruomenės renginių organizavimui.

Bendra projekto vertė – 12 526,35 Eur, paramos suma – 10 021,14 Eur

 

Įgyvendintas vietos projektas Mockaičių kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms NR. LEADER-12-KELMĖ-05-014 

Projekto tikslas – pastato, perduoto bendruomenei panaudos teise, rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, sudarant sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai bei gerinant bendruomeninę infrastruktūrą. Stiprinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, grožio pajautimą, vietos tradicijų išsaugojimą, naujų kūrimą, pasitelkiant senolių išmintį ir jaunimo idėjas, skatinti bendruomenės narius imtis iniciatyvos gerinti savo gyvenimo kokybę, tuo prisidedant prie kaimo gerovės vystymo.

Įgyvendinus vietos projektą, buvo suremontuotos bendruomenės patalpos, pakeistas stogas, lubos, grindys. Suremontuotos patalpos suteikė galimybę kaimo žmonėms užsiimti mėgstama veikla, turiningai leisti laisvalaikį, plėtoti bendruomeninę veiklą.  Kaimo gyventojai gali gyventi, dirbti ir kurti kaime, kuriame sudarytos sąlygos pilnaverčiam bendruomenės gyvenimui.

Bendra projekto vertė – 42 568,67 Eur, paramos suma – 38 311,80 Eur

Įgyvendintas vietos projektas Bendruomenės ir kultūros namų bendradarbiavimo šventė ,,Kaimo gryčioj sujudimas“ NR. LEADER-13-KELMĖ-007-003

Projekto tikslas – ugdyti Mockaičių kaimo gyventojų poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo surengta šventė, kurioje pristatyta bendruomenės ir Mockaičių kultūros namų bendradarbiavimo veikla ir pasiekimai. Šventę ,,Kaimo gryčioj sujudimas“ organizavo bendruomenė kartu su kultūros namais. Šventinis renginys skirtas rudens darbų ir bendruomenės salės remonto darbų pabaigtuvėms ir bendruomenės narių, kurie yra meno mėgėjų kolektyvų dalyviai, pagerbimui, kultūros namų 55 – mečio proga. Šventėje dalyvavo Mockaičių ir aplinkinių kaimų gyventojai, atstovai iš Budraičių, Šedbarų, Aukštelkės (Šiaulių r.) bendruomenių, su kuriomis bendradarbiaujama, rajono savivaldybės vadovai ir kiti svečiai. Renginio metu vyko parodos apie kaimo bendruomeninį – kultūrinį gyvenimą pristatymas, šventinis koncertas, nominacijų teikimas.

Bendra projekto vertė – 1 810,12 Eur, paramos suma – 1 448,10 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas