Archyvas

Kodas 302644737, Padubysio k., Liolių sen., 86438 Kelmės r. sav., tel.: +370 652 63225, el.p. lina.talandiene@gmail.com, pirmininkė Lina Talandienė 

Įgyvendintas vietos projektas Aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos veiklų vykdymas Padubysyje Nr. KELM-LEADER-6A-SV-5-2-2018 (42VS-PV-18-1-06613-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ LEADER-19.2-SAVA-5.2.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. BR1-99.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. balandžio 25 d.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. balandžio 11 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2020 m. rugsėjo 30 d., išmokėta paramos suma 19 392,00 Eur su PVM.
Projekto tikslas – skatinti vietos gyventojų aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, ypatingą dėmesį skiriant jaunosios kartos socialiai pažeidžiamiems asmenims, priklausomybę turintiems asmenims, jų šeimos nariams.
Projekto rezultatai – Padubysio kaimo bendruomenė projektą įgyvendino kartu su partneriais: VšĮ „Ramybės slėnis” ir fiziniu asmeniu. Projektu vykdymo metu įgyvendintos visos suplanuotos veiklos:
Vietos projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo konferencijos organizavimo skirtos pristatyti bei viešintį projektą, jos metu taip pat buvo aptariamos šios temos: Priklausomų asmenų sveikimas, pokyčiai, renkantis gyvenamosios vietos keitimą (kaimo vietovę). Kuo tai naudinga? Pliusai minusai. Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti ne tik tikslinės grupės atstovai, bet ir asmenys iš socialiai pažeidžiamos jaunimo grupės bei kitų bendruomenių vadovai, nuo priklausomybių sveikstantys asmenys, jų šeimų nariai, kiti suinteresuoti asmenys. 
Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuotas 7 stovyklų ciklas skirtingoms asmenų grupėms –  stovykla vyrams (savaitgalinė 3-jų dienų), moterims (savaitgalinė 3-jų dienų), šeimoms be vaikų (savaitgalinė 3-jų dienų), šeimoms su vaikais (savaitgalinė 3-jų dienų), vaikams (vasaros stovykla 5 dienų), bei dvi stovyklos paaugliams: merginoms ir vaikinams (dvi 5 dienų vasaros stovyklos). Stovyklose didelis dėmesys skiriamas nagrinėti aktualiausias temas, sveikstant iš priklausomybių – atkryčiai, adaptacija po reabilitacijos, sveika gyvensena sveikstant, santykiai, pokyčių baimės ir stabdžiai ir pan. Stovyklos dalyviams bus organizuojamos įvairios veiklos, susijusios su aktyviu poilsiu ir sveikos gyvensenos puoselėjimu.
Vietos projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo suorganizuoti 5 forumai-diskusijos šiomis temomis: „Priklausomybės. Liga ar valios trūkumas“, „Kas trukdo rinktis sveikimo iš priklausomybių kelią?: informacijos trūkumas, bendruomenių kainos, gyvenimo sąlygos bendruomenėse ir pan.“, „Vyrų, moterų ir jaunimo sveikimo ypatumai. Kuo skiriasi, kas stabdo, skatina.“, „Savanorystė sveikimo bendruomenėse“, „Sveikimo bendruomenių išsilaikymas savo jėgomis (ūkinė ar kita veikla)“. Forumuose-diskusijose dalyvavo ne tik bendruomenės nariai, bet ir socialiai pažeidžiamos jaunimo grupės atstovai, taip pat visi suinteresuoti vietos gyventojai.
Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo organizuojamos piligrimystės žygeivystės, t.y. kelionės pėsčiomis, lankant žinomas vietas. Viena iš kelionių – Šv. Jokūbo piligrimystės keliu, kuris eina per Kelmės rajoną.
Tarp didžiųjų metų švenčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, buvo organizuojama šventinė vakaronė  skirta nepasiturintiems bei vienišiems bendruomenės nariams. 
Pavasarį suorganizuota pavasario pasitikimo šventė, skirta pasidžiaugti bundančia gamta, įtraukti vietos jaunimą, ypatingai iš socialiai pažeidžiamų grupių, į bendruomeninę veiklą, supažindinti juos su bendruomenės vykdoma ūkine veikla. Buvo organizuojama bendruomenės gaminamo sūrio degustacija.
Projektas yra ilgalaikis, nes jo metu sukurtos sąlygos kultūrinei ir socialinei kaimo gyventojų gerovei. Visos suplanuotos veiklos jau buvo vykdomos vienokia ar kitokia apimti, todėl projektas buvo tęstinis ir turintis didelę pridėtinę vertę kaimui. Bendruomenės nariai ne tik įgijo naujų žinių, išsiugdė naujus gebėjimus, bet ir sustiprino tarpusavio ryšį. Organizuodami suplanuotas veiklas bendruomenės nariai prisidėjo savanorišku darbu, taip populiarindami savanorystės idėjas tarp vietos gyventojų. Projektas pagerino gyvenimo kaime kokybę, suteikdamas jauniesiems vietos gyventojams žinių apie bendruomenės socialinę, ekonominę bei kultūrinę veiklas, paskatintas jų noras likti dirbti ir gyventi kaime. Išugdytas gebėjimas rinktis sveiką gyvenimo būdą bus pagrindas skleisti šią idėją ir savo artimiesiems, bei draugams.

 

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas