Archyvas

Kodas: 302531351, Darželio g. 2, Šedbarai, Tytuvėnų apyl. sen., 86453 Kelmės r. sav., tel. +370 615 70519, el.p. sedbaraibendruomene@gmail.com, pirmininkė Dijana Karpinienė

Įgyvendintas vietos projektas Sporto aikštelių įrengimas Šedbarų kaime pritaikant bendruomenės poreikiams NR. LEADER-12-KELMĖ-05-007

Bendrasis  tikslas – skatinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą, gerinti poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas. Specialusis tikslas –įrengti sporto aikštelę Šedbarų kaime ir pritaikyti ją bendruomenės poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu Šedbarų kaime sukurta viešoji erdvė – įrengta asfaltuota krepšinio aikštelė ir pastatyti krepšinio stovai su lentomis. Aikštelėje kaimo bendruomenė gali sportuoti, rengti varžybas (pritraukiant komandas iš aplinkinių vietovių) ir kultūrinius renginius.
Įgyvendinus projektą sukurta šiuolaikiška, jauki ir patraukli aplinka visuomenei, sudarytos fizinio užimtumo ir laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.

Bendra projekto vertė – 16 070,57 Eur, paramos suma – 14 463,51 Eur

Įgyvendintas vietos projektas Bendruomenės sporto ir kultūros šventė „Ona – liepos karalienė“ NR. LEADER-13-KELMĖ-09-005  

Projekto tikslas – ugdyti Šedbarų kaimo gyventojų poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo surengta šventė, kurioje pristatyta bendruomenės veikla ir pasiekimai. Šventę organizavo bendruomenė kartu su Tytuvėnų kultūros centru. Šventinis renginys ,,Ona – liepos karalienė“ skirtas bendruomenės veiklos teritorijoje gyvenančių Onų pagerbimui. Šventė prasidėjo sporto varžybomis, kurioje dalyvavo Šedbarų ir aplinkinių kaimų gyventojai, atstovai iš Budraičių, Kiaunorių, Mockaičių, Pagryžuvio ir Tytuvėnų miestelio bendruomenių, su kuriomis bendradarbiaujama, rajono savivaldybės vadovai ir kiti svečiai. Renginio metu vyko šventinis koncertas, Onų pagerbimas, sportinių varžybų nugalėtojų apdovanojimas.

bendra projekto vertė – 1 384,75 Eur, paramos suma – 1 107,80 Eur

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas