Archyvas

Kodas 162769864, Valančiaus g. 50, Kražiai, 86274 Kelmės r. sav., tel. +370 616 06043, el.p.: lina.mikalajunaite@gmail.com, pirmininkė Lina Mikalajūnaitė

Įgyvendintas vietos projektas Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui Kražiuose Nr. KELM-LEADER-6B-JI-10-3-2020 (42VS-PV-20-1-09913-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumas ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą 2020 m. gruodžio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-515.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi. 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gruodžio 16 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. spalio 30 d., išmokėta paramos suma 11 306,19 Eur su PVM.
Projekto tikslas – jaunimo erdvės įrengimas Kražių miestelyje, siekiant turiningo jaunimo laisvalaikio praleidimo.
Projekto rezultatai – Kražių bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės ir Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokinių tarybos iniciatyva projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta viešoji erdvė ir įrengta laisvalaikio erdvė jaunimui Kražių miestelyje.  Iniciatyvos idėja – žemės sklype, esančiame miestelio centre, šalia turgaus aikštės, įrengti erdvę jaunimui: įrengti pasivaikščiojimo taką su apšvietimu, pastatyti šalia suoliukus, sūpynes, įrengti erdvę, kurioje galėtų žaisti vaikai su vaikiškomis karuselėmis, įgyvendinta. Vieta skirta jaunimui, šeimoms su vaikais, visiems vietos gyventojams. Čia ateityje vykts renginiai vaikams ir jaunimui. Miestelis pasipuošė sutvarkyta erdve, kartu gerinamas miestelio bendras įvaizdis, formuojama patraukli aplinka gyvenimui kaime.

Įgyvendintas vietos projektas Kultūros centro pastato dalies atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-012

Projekto tikslas – kultūros centro pastato dalies, perduoto bendruomenei panaudos teise, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, sudarant sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai bei gerinant bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato atnaujinimas apėmė stogo dangos pakeitimą nauja, lietvamzdžių pakabinimą, grindų dangos keitimą nauja, dalies langų užmūrijimą ir dalies keitimą naujais, durų keitimą, šildymo sistemos sutvarkymą ir baldų (stalų ir kėdžių) bendruomenės patalpoms apstatyti įsigijimą.

Bendra projekto vertė – 59 195,72 Eur, paramos suma – 53 276,18 Eur.

Įgyvendintas vietos projektas Kražių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-013

Projekto tikslas – stiprinant bendruomenės materialinę bazę, sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai ir ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti pagrindiniai uždaviniai: įsigyta garso ir apšvietimo aparatūra renginių, poilsio vakarų organizavimui, įsigytas muzikos instrumentas (akordeonas) bendruomenės kultūrinei veiklai aktyvinti, įsigytas sportinis inventorius (treniruokliai, stalo teniso stalas) bendruomenės narių sveikatingumo skatinimui ir įsigyta molio ir stiklo degimo krosnelė tradicinių amatų puoselėjimui.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur.

Įgyvendintas vietos projektas Kraštiečių sambūris, skirtas Kražių miestelio 760 m. jubiliejui paminėti Nr. LEADER-13-KELMĖ-07-005

Projekto tikslas – prie savo kultūros ir istorijos šaltinių suburti visus iš Kražių kilusius, Kražiuose augusius, Kražiams neabejingus kraštiečius, idant būtų suformuota vieninga, pilietiškai aktyvi bendruomenė, išsaugota kultūrinė tapatybė ir iš naujo atrasta Kražių didybė.

Kraštiečių šventės metu buvo organizuotas sambūris, kurio metu gerąja patirtimi dalinosi buvę ir esami kraštiečiai, aktyvūs visuomenininkai, vietos valdžios, Kražių krašto garbūs žmonės. Renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti labiausiai prie Kražių krašto vardo garsinimo ir puoselėjimo prisidėję žmonės įrašant juos į miestelio Garbės knygą. Ta proga miestelio aikštėje buvo pastatyta ir atidengta akmeninė skulptūra, skirta miestelio įamžinimui. Vėliau visi atvykusieji su savo artimaisiais ir draugais buvo pakviesti į šventinį vakarą Kolegijos aikštėje – koncertų ciklą lauko scenoje. Atvykusiems buvo parodyta barokinė opera, populiariosios muzikos koncertai, vakarą vainikavo šventinis fejerverkas. Projektas sutapo su tradiciniais šv. Roko atlaidais ir Kražių festivaliu, kuomet miestelį aplanko visi kas nors kartą čia yra buvęs arba naujai norintis atrasti Kražius.

Bendra projekto vertė – 7 240,50 Eur, paramos suma – 5 792,40 Eur.

Bendruomenė yra parengusi edukacinę programą „Pas žemaičius atvykus” (esant pageidavimui šiltuoju metų laiku galima daryti lauke)

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai supažindinami su lietuvių liaudies instrumentais: skudučiais, kanklėmis, žvangučiais ir kt. Dalyviai gali pabandyti pagroti visais instrumentais, o piemenukų skudučius, kurie pagaminti iš nendrės ar garšvos – pasigaminti patys. Įjungus visus instrumentus, sukuriama grupė, kuri pagal ritminį elementą groja muzikinį kūrinį. Vėliau dalyviai supažindininami su lietuvių liaudies dainomis ir mokomi šokti vieną linksmiausių liaudiškų šokių: gransverą. Šalia
muzikos ir šokių dalyviams pristatomas žemaitiškas patiekalas – kastinis, kurį kviečiami pasigaminti patys dalyviai. Edukacinį užsiėmimą veda tautiniais rūbais apsirengę vedėjai.

Programą galima skaidyti dalimis pasirenkant vieną iš dalių (kastinio gamyba, muzikos instrumentai arba šokiai).

Kaina grupei (2-4 žmonės)  – 10,14 Eur. Kaina grupei (virš 4 žmonių) – po 2,90 Eur vienam dalyviui.

Edukacinės programos įgyvendinimo laikas: visus metus. Programos trukmė pagal pasirinktus užsiėmimus.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas