Archyvas

Kodas 162769864

Valančiaus g. 50, Kražiai, 86274 Kelmės r.

tel. 8 616 06043

el.p.: lina.mikalajunaite@gmail.com

Pirmininkė Lina Mikalajūnaitė

Įgyvendinti vietos projektai:

„Kultūros centro pastato dalies atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams” Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-012

Projekto tikslas – kultūros centro pastato dalies, perduoto bendruomenei panaudos teise, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, sudarant sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai bei gerinant bendruomeninę infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato atnaujinimas apėmė stogo dangos pakeitimą nauja, lietvamzdžių pakabinimą, grindų dangos keitimą nauja, dalies langų užmūrijimą ir dalies keitimą naujais, durų keitimą, šildymo sistemos sutvarkymą ir baldų (stalų ir kėdžių) bendruomenės patalpoms apstatyti įsigijimą.

Bendra projekto vertė – 59 195,72 Eur, paramos suma – 53 276,18 Eur.

„Kražių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas” Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-013

Projekto tikslas – stiprinant bendruomenės materialinę bazę, sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikacijai ir ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti pagrindiniai uždaviniai: įsigyta garso ir apšvietimo aparatūra renginių, poilsio vakarų organizavimui, įsigytas muzikos instrumentas (akordeonas) bendruomenės kultūrinei veiklai aktyvinti, įsigytas sportinis inventorius (treniruokliai, stalo teniso stalas) bendruomenės narių sveikatingumo skatinimui ir įsigyta molio ir stiklo degimo krosnelė tradicinių amatų puoselėjimui.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur.

„Kraštiečių sambūris, skirtas Kražių miestelio 760 m. jubiliejui paminėti” Nr. LEADER-13-KELMĖ-07-005

Projekto tikslas – prie savo kultūros ir istorijos šaltinių suburti visus iš Kražių kilusius, Kražiuose augusius, Kražiams neabejingus kraštiečius, idant būtų suformuota vieninga, pilietiškai aktyvi bendruomenė, išsaugota kultūrinė tapatybė ir iš naujo atrasta Kražių didybė.

Kraštiečių šventės metu buvo organizuotas sambūris, kurio metu gerąja patirtimi dalinosi buvę ir esami kraštiečiai, aktyvūs visuomenininkai, vietos valdžios, Kražių krašto garbūs žmonės. Renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti labiausiai prie Kražių krašto vardo garsinimo ir puoselėjimo prisidėję žmonės įrašant juos į miestelio Garbės knygą. Ta proga miestelio aikštėje buvo pastatyta ir atidengta akmeninė skulptūra, skirta miestelio įamžinimui. Vėliau visi atvykusieji su savo artimaisiais ir draugais buvo pakviesti į šventinį vakarą Kolegijos aikštėje – koncertų ciklą lauko scenoje. Atvykusiems buvo parodyta barokinė opera, populiariosios muzikos koncertai, vakarą vainikavo šventinis fejerverkas. Projektas sutapo su tradiciniais šv. Roko atlaidais ir Kražių festivaliu, kuomet miestelį aplanko visi kas nors kartą čia yra buvęs arba naujai norintis atrasti Kražius.

Bendra projekto vertė – 7 240,50 Eur, paramos suma – 5 792,40 Eur.

Bendruomenė yra parengusi edukacinę programą „Pas žemaičius atvykus” (esant pageidavimui šiltuoju metų laiku galima daryti lauke)

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai supažindinami su lietuvių liaudies instrumentais: skudučiais, kanklėmis, žvangučiais ir kt. Dalyviai gali pabandyti pagroti visais instrumentais, o piemenukų skudučius, kurie pagaminti iš nendrės ar garšvos – pasigaminti patys. Įjungus visus instrumentus, sukuriama grupė, kuri pagal ritminį elementą groja muzikinį kūrinį. Vėliau dalyviai supažindininami su lietuvių liaudies dainomis ir mokomi šokti vieną linksmiausių liaudiškų šokių: gransverą. Šalia
muzikos ir šokių dalyviams pristatomas žemaitiškas patiekalas – kastinis, kurį kviečiami pasigaminti patys dalyviai. Edukacinį užsiėmimą veda tautiniais rūbais apsirengę vedėjai.

Programą galima skaidyti dalimis pasirenkant vieną iš dalių (kastinio gamyba, muzikos instrumentai arba šokiai).

Kaina grupei (2-4 žmonės)  – 10,14 Eur. Kaina grupei (virš 4 žmonių) – po 2,90 Eur vienam dalyviui.

Edukacinės programos įgyvendinimo laikas: visus metus. Programos trukmė pagal pasirinktus užsiėmimus.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas