image3001

strategijanaujas

Archyvas

Dėmesio! Vyksta svetainės atnaujinimo darbai!

2016 m. liepos 14 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo 50 000 Eur dydžio avansą „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos“ administravimo išlaidoms apmokėti.

2016 m. birželio 10 d. pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“, paramos sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06736.

Pagal šią paramos sutartį Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė vykdys projektą Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija. Projekto įgyvendinimo vieta – Kelmės rajono savivaldybės teritorija (išskyrus savivaldybės centrą – Kelmės miestą). Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė gegužės 24 d. dalyvavo tradiciniame Šiaulių regiono  vietos veiklos grupių susitikime, kuris vyko Klykolių bendruomenės „Klykolių sodžius“ namuose (Akmenės raj.).  Susitikimą organizavo Akmenės rajono VVG.
Kelmės krašto… Skaityti toliau

2016 m. balandžio 11 d. 12 val. Kelmės verslo ir informacijos centre organizuojamas Valdybos posėdis

Primename, kad IV-ojo, V-ojo, VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo, IX-ojo, X-ojo ir XI-ojo kvietimų vietos projektų vykdytojai pagal I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas ir ekonominio potencialo stiprinimas“ priemonę „Verslo kūrimas ir plėtra„, II prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų, kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui“ 2 priemonę… Skaityti toliau

2016 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje  vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje protokolo Nr. 8D-118 (5.50) nutarimu buvo siūloma patvirtinti „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategiją“.
2016 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu „Dėl projektų, kuriems… Skaityti toliau

1 2 3 26

path5839

Amatininkų gidas

Amatininku gidas