Archyvas

Kodas 300536944, Lykšilio k., Šaukėnų sen., 86394 Kelmės r. sav., tel. +370 656 19107, el.p. lisenkovazita@gmail.com, pirmininkė Zita Lisenkova

Įgyvendintas vietos projektas Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Lykšilio kaimo parke Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-6-2018 (42VS-PV-18-1-06524-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. vasario 4 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti – 2019 m. vasario 4 d.
Projektas baigtas įgyvendinti – galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti 2019 m. spalio 25 d., išmokėta paramos suma 14 283,52 Eur su PVM.
Projekto tikslas – gerinti kaimo infrastruktūrą bei kraštovaizdį ir tokiu būdu sudaryti tinkamas sąlygas kaimo gyventojų turiningo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimui.

Planuojami rezultatai – Asociacija „Lykšilio kaimo bendruomenė“ projektą įgyvendino kartu su partneriais Kelmės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kadma“. Vietos projekto įgyvendinimo metu nutiestas takas ir įrengtos vaikų žaidimo bei lauko treniruoklių zonos ir alpinariumai. Bendruomenė įsigijo įvairių daugiamečių augalų, pastatė karuselę sūkurį, balansines supuokles, vaikų žaidimo aikštelę, slidžių treniruoklį, irklavimo treniruoklį, multifunkcinį įrenginį, betoninę šiukšliadėžę, suoliuką, krepšinio stovą.  
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie viešosios erdvės tvarkymo, kaimo infrastruktūros gerinimo, kraštovaizdžio gražinimo ir vietos gyventojų laisvalaikio praturtinimo. Įrengta aktyvaus laisvalaikio zona galės naudotis visi vietos gyventojai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

Įgyvendintas vietos projektas Paplūdimio įrengimas Lykšilio kaime, pritaikant visuomenės poreikiams Nr. LEADER-12-KELMĖ-05-009

Bendrasis projekto tikslas – gerinti kaimo gyventojų socialines, poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas. Specialusis tikslas – įrengti paplūdimį Lykšilio kaime ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, skatinant tvirtų socialinių ryšių ir aktyvumo formavimąsi bei didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, t.y. viešosios erdvės sutvarkymas, ją pritaikant visuomenės reikmėms.

Projekto įgyvendinimo metu  išvalyta tvenkinio pakrantė, iškirsti krūmai, įrengtas paplūdimys, kur sudarytos sąlygos kaimo gyventojams aktyviai leisti laisvalaikį, sukurta šiuolaikiška, jauki ir patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo sąlygos visų socialinių ir amžiaus grupių vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.

Bendra projekto vertė – 16 090,00 Eur, paramos suma – 14 481,00 Eur.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas