Archyvas

Kodas: 162758469, Draugystės g. 39, Kiaunorių k., Tytuvėnų apyl. sen., 86446 Kelmės r. sav., tel. +370 611 21396, el.p. kiaunoriai@gmail.com, pirmininkė Ona Vaičiulienė

Įgyvendintas vietos projektas Laisvalaikio ir sporto erdvės kūrimas Kiaunoriuose Nr. KELM-LEADER-6B-JI-2-4 (42VS-PV-17-1-04283-PR001)

Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimo į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą: 2018 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-3793.
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugpjūčio 1 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2018 m. gruodžio 31 d., išmokėta paramos suma 9 457,79 Eur su PVM.
  Projekto tikslas – aktyvinti kaimo jaunimą, kuriant patrauklią, naujovišką erdvę poilsio ir sporto veikloms, renginiams, laisvalaikiui.
Projekto rezultatai – Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė“ projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu įrengta poilsio ir sporto aikštelė Kiaunorių kaime, kurioje sumontuotas inventorius: vaikų žaidimo kompleksas, karuselė, balansinės supynės įvairaus amžiaus vaikams, treniruoklis, irklavimo treniruoklis, du lenkti suoliukai, dvi šiukšliadėžės, betoninis lauko šachmatų stalas bei sutvarkyti teritorijoje esantys takai. Kiaunorių kaimo bendruomenės, jaunų žmonių iniciatyva įrengta poilsio ir sporto zona prisidės prie skurdo ir emigracijos iš kaimo mažinimo – žmones suburianti erdvė padės žmonių tarpusavio komunikacijai, problemų savo aplinkoje sprendimui, informacijos dalinimusi – socialinių poreikių tenkinimui.

Įgyvendintas vietos projektas Kiaunorių kaimo bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-006

Projekto tikslas – renovuoti bendruomenės namus.

Vietos projektas viešo pobūdžio, kuriuo nesiekiama gauti pelno. Projekto rezultatai suteikė visuomeninę naudą ir tenkina viešuosius poreikius – rekonstravus bendruomenės patalpas, Kiaunorių gyventojai turi galimybę susitikti, organizuoti įvairius kultūrinius renginius ir susibūrimus. Tokiu būdu skatinamas bendruomeniškumo ugdymas – didesnis gyventojų telkimasis kuriant patrauklesnę gyvenamąją aplinką. Projekto įgyvendinimo metu buvo pakeistas pastato stogas, langai durys, sutvarkyta elektros instaliacija, įrengta žaibosauga.
Bendra projekto vertė – 48 270,00 Eur, paramos suma – 43 443,00 Eur.

Įgyvendintas vietos projektas Kiaunorių kaimo bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui. II etapas Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-025

Vietos projekto tikslas – sutvarkyti bendruomenės pastatą, siekiant pritaikyti jo funkcijas jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų užimtumui.
Projekto uždaviniai: įrengti katilinę, sutvarkyti vidaus šildymo sistemą, pakeisti vidaus duris, atlikti vidaus remonto darbus, sutvarkyti vidaus ir lauko vandentiekį, sutvarkyti lauko laiptus, įrengti pandusą neįgaliesiems.

Rekonstravus Kiaunorių bendruomenės patalpas, bendruomenės nariams sudarytos tinkamos sąlygos savo veiklai vykdyti, bendruomeniškumui ugdyti.

Bendra projekto vertė – 64 360,00 Eur, paramos suma – 57 924,00 Eur.

Įgyvendintas vietos projektas Kiaunorių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas Nr. LEADER-13-KELMĖ-07-010

Projekto tikslas – stiprinant Kiaunorių kaimo bendruomenės materialinę bazę, ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Vietos projekto įgyvendinimu metu buvo įsigyta įgarsinimo įranga, nešiojamas kompiuteris su krepšiu, programine įranga, antivirusine programa, daugiafunkcinis įrenginys, projektorius ir ekranas bendruomenės veiklai aktyvinti, biuro baldai (lentyna dokumentams, kompiuterinis stalas ir kėdė), kėdės bendruomenės renginių organizavimui, fotoaparatas veiklos ir renginių viešinimui. Visa tai kiekybiškai ir kokybiškai padidino bei sustiprino bendruomenės materialinę bazę. Įsigyta įranga naudojami siekiant dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklas, pristatyti jas kitoms panašaus pobūdžio organizacijoms. Įgyvendinus projektą Kiaunorių kaimo bendruomenės nariai turi jaukią, atnaujintą vietą susirinkimams, bendruomenės renginių organizavimui, sveikos gyvensenos palaikymui, sudarytos geresnės darbo sąlygos asmenims, dirbantiems bendruomenės namuose. Projekto rezultatai paskatino kaimo gyventojus aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą, labiau rūpintis savo gyvenamąja aplinka.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur.

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas