Archyvas

Kodas: 162758469

Draugystės g. 39, Kiaunorių k., Tytuvėnų apyl. sen., 86446 Kelmės r.

Tel. 8 640 34992, 8 611 21396

el.p. kiaunoriai@gmail.com

Pirmininkė Ona Vaičiulienė

Įgyvendinti projektai:

„Kiaunorių kaimo bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui“ Nr. LEADER-09-KELMĖ-01-006

Projekto tikslas – renovuoti bendruomenės namus.

Vietos projektas viešo pobūdžio, kuriuo nesiekiama gauti pelno. Projekto rezultatai suteikė visuomeninę naudą ir tenkina viešuosius poreikius – rekonstravus bendruomenės patalpas, Kiaunorių gyventojai turi galimybę susitikti, organizuoti įvairius kultūrinius renginius ir susibūrimus. Tokiu būdu skatinamas bendruomeniškumo ugdymas – didesnis gyventojų telkimasis kuriant patrauklesnę gyvenamąją aplinką. Projekto įgyvendinimo metu buvo pakeistas pastato stogas, langai durys, sutvarkyta elektros instaliacija, įrengta žaibosauga.
Bendra projekto vertė – 48 270,00 Eur, paramos suma – 43 443,00 Eur.

„Kiaunorių kaimo bendruomenės visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui. II etapas“ Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-025

Vietos projekto tikslas – sutvarkyti bendruomenės pastatą, siekiant pritaikyti jo funkcijas jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų užimtumui.
Projekto uždaviniai: įrengti katilinę, sutvarkyti vidaus šildymo sistemą, pakeisti vidaus duris, atlikti vidaus remonto darbus, sutvarkyti vidaus ir lauko vandentiekį, sutvarkyti lauko laiptus, įrengti pandusą neįgaliesiems.

Rekonstravus Kiaunorių bendruomenės patalpas, bendruomenės nariams sudarytos tinkamos sąlygos savo veiklai vykdyti, bendruomeniškumui ugdyti.

Bendra projekto vertė – 64 360,00 Eur, paramos suma – 57 924,00 Eur.

„Kiaunorių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-13-KELMĖ-07-010

Projekto tikslas – stiprinant Kiaunorių kaimo bendruomenės materialinę bazę, ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Vietos projekto įgyvendinimu metu buvo įsigyta įgarsinimo įranga, nešiojamas kompiuteris su krepšiu, programine įranga, antivirusine programa, daugiafunkcinis įrenginys, projektorius ir ekranas bendruomenės veiklai aktyvinti, biuro baldai (lentyna dokumentams, kompiuterinis stalas ir kėdė), kėdės bendruomenės renginių organizavimui, fotoaparatas veiklos ir renginių viešinimui. Visa tai kiekybiškai ir kokybiškai padidino bei sustiprino bendruomenės materialinę bazę. Įsigyta įranga naudojami siekiant dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklas, pristatyti jas kitoms panašaus pobūdžio organizacijoms. Įgyvendinus projektą Kiaunorių kaimo bendruomenės nariai turi jaukią, atnaujintą vietą susirinkimams, bendruomenės renginių organizavimui, sveikos gyvensenos palaikymui, sudarytos geresnės darbo sąlygos asmenims, dirbantiems bendruomenės namuose. Projekto rezultatai paskatino kaimo gyventojus aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą, labiau rūpintis savo gyvenamąja aplinka.

Bendra projekto vertė – 12 670,88 Eur, paramos suma – 10 136,70 Eur.

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas