Archyvas

2024 m. birželio 21 d. (penktadienis) 12.00 val. administracijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 2a, Kelmė kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo ekonomikos re-kreacija“ dokumentų patvirtinimo.
  2. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. SP-KELM-LEADER-03-1 paskelbimo.
  3. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo.
  4. Dėl rezervinio projekto vertinimo ir finansavimo iš NMA rezervo.
  5. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas” priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo.
  6. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 paskelbimo.
  7. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS Nr. 4 2024-06-21

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas